Logotyp Länk till startsidan för Fenix

Kontakt

  • Fenix kultur- och kunskapscentrum
    Box 180, 567 24 Vaggeryd
    fenix@vaggeryd.se
    0393-67 87 00

Ställ en fråga
Publicerad: 2020-12-04

Öppet brev till föräldrar och elever i avgångsklasserna vid Fenix Kultur- och Kunskapscentrum

Nu är det knappt ett läsår kvar av studietiden på Fenix. Under det sista året är det många annorlunda saker som brukar hända.

Som bekant pågår en pandemi. Vi anpassar oss ständigt efter Folkhälsomyndighetens och regeringens direktiv. Vårt mål är att hålla skolan öppen för alla elever så mycket som möjligt. Vi har vidtagit åtgärder för detta så långt vi kan.

I media så ser vi att Covid-19 sprids på vissa skolor och då handlar det främst om smittspridning på fritiden.

Det brukar anordnas fester i olika intervaller inför studenten, den första brukar vara 250 dagar innan. Festerna anordnas av studenterna själva eller privata företag. Utifrån de förutsättningar som råder just nu (med bl a begränsat antal individer som får samlas) ser vi en risk med studentfester. I samband med dessa fester brukar frånvaron på skolan öka, speciellt dagen efter. Det påverkar elevernas studieresultat extra mycket nu eftersom vi har haft en del distansundervisning.

Inför studenten vill de flesta elever köpa en studentmössa. Skolan ansvarar inte för inköp av mössor eller val av företag. Utprovning ska heller inte ske på lektionstid. Studentkommittén har skrivit ett avtal (efter överenskommelse med skolan) med ett företag som kommer för att visa sina produkter. Vi vill understryka att det går att köpa mössor från andra företag, då vi i skolledningen fått frågan om detta.

Till våren brukar eleverna anordna en studentbal, även detta sker i elevernas regi och inte skolans. Skolan kan inte ansvara för transporter till och från balen, utan det står eleverna för själva. Vi vet att balen kan bli kostsam. Detta måste varje individ/familj själva ta ställning till.

Skolledningen ska försöka ha en dialog med balkommittén innan balen om att bryta traditionella mönster (t.ex. att det är ok att gå tillsammans i grupp), detta är en del av skolans likabehandlingsarbete.

Vi ser fram emot ett sista år tillsammans med dig som tredjeårsstudent!

Anders Crona, Rektor

Karin Jakobson, Rektor

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-10-09

Sidansvarig:

Magnus Ekström

Kontakt

Fenix kultur- och kunskapscentrum
Besöksadress: Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Post: Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon: 0393-67 87 13

E-post: fenix@vaggeryd.se

Vaggeryds kommuns logotyp

Fenix kultur- och kunskapscentrum är Vaggeryds kommuns utbildningscentrum för gymnasie-, vuxen- och yrkesutbildning. Här finns också kulturskolan och biblioteket.

Visionen för Vaggeryds kommun:

Här ger vi plats för att göra skillnad.

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision