Logotyp Länk till startsidan för Fenix

Kontakt

  • Fenix kultur- och kunskapscentrum
    Box 180, 567 24 Vaggeryd
    fenix@vaggeryd.se
    0393-67 87 00

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2020-12-21 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Med anledning av förlängd distansundervisning på Fenix

Den 3 december rekommenderade Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolan skulle övergå till fjärr- eller distansundervisning, med vissa undantag, från den 7 december till och med den 6 januari 2021

Mot bakgrund av det rådande läget har myndigheten beslutat att förlänga denna rekommendation till och med den 24 januari 2021 för att i kombination med övriga smittskyddsåtgärder bidra till minskad smittspridning av covid-19 i samhället. Fenix Kultur- och Kunskapscentrum har i samråd med förvaltningen valt att följa dessa rekommendationer.

Undantag från rekommendationen kommer även fortsatt att gälla för praktiska moment som inte kan skjutas upp, examinationer som inte går att genomföra på distans, elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och för elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning. Gymnasiesärskolan ingår inte i rekommendationen.

Utbildningsministern har tidigare under december meddelat att vårens nationella prov för gymnasiet också är inställda. Detta för att skolan ska få en möjlighet att fokusera på rätt saker.

Precis som tidigare så kommer undervisningen till största del att ske över TEAMS men också över vår lärplattform, It´s learning. Givetvis går det att kontakta lärarna under hela skoldagen. Lärarna genomför sina lektioner som vanligt.

Elever som är sjuka ska sjukanmäla sig som vanligt för att undervisande lärare ska veta att den eleven inte finns tillgänglig för undervisning digitalt under dagen. Eleverna ska vara uppkopplade i god tid och vara synliga. Vi vet av erfarenhet att det är lättare att studera om man följer sina vanliga rutiner (klä på sig, äta frukost, sitt på ett bra ställe m.m.).

Observera att skolan INTE är stängd, utan undervisningen sker på annat sätt. Alla elever förväntas arbeta med hjälp av digitala instruktioner.

Vi är stolta över alla er elever som kämpar på trots distansundervisning och vi önskar er en God jul och ett Gott nytt år. Ta hand om varandra och håll avstånd!

MVH

Anders Crona och Karin Jakobson

Rektor


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Magnus Ekström

Kontakt

Fenix kultur- och kunskapscentrum
Besöksadress: Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Post: Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon: 0393-67 87 13

E-post: fenix@vaggeryd.se

Vaggeryds kommuns logotyp

Fenix kultur- och kunskapscentrum är Vaggeryds kommuns utbildningscentrum för gymnasie-, vuxen- och yrkesutbildning. Här finns också kulturskolan och biblioteket.

Visionen för Vaggeryds kommun:

Här ger vi plats för att göra skillnad.

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision