Logotyp Länk till startsidan för Fenix

Kontakt

  • Fenix kultur- och kunskapscentrum
    Box 180, 567 24 Vaggeryd
    fenix@vaggeryd.se
    0393-67 87 00

Ställ en fråga
Publicerad:

Elever vid skolbänkar

Gymnasiet årskurs 3 går över till närundervisning

Regeringen meddelade under torsdagen att rekommendationen för fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan justeras. Så här kommer undervisningen i gymnasieskolan i Vaggeryds kommun att bedrivas.

Utifrån de nya nationella riktlinjerna för gymnasiet har förvaltningen, i samråd med rektorerna på Fenix kunskapscentrum, beslutat att undervisning ska bedrivas på skolan (närundervisning) för elever i årskurs 3 från och med måndag 25:e januari fram till 1 april.

Elever i årskurserna 1-2 fortsätter med distansundervisning fram till sportlovet och från och med måndag 22 februari genomförs undervisningen varannan vecka med närundervisning och varannan vecka med distansundervisning. Beslutet gäller fram till 1 april, med förbehållet att det inte kommer nya nationella riktlinjer kring gymnasiet och att smittspridningen inte ökar i samhället och i skolan.

Elever i gymnasiesärskolan, elever på introduktionsprogrammen och enskilda elever i behov av särskilt stöd omfattas inte av beslutet, utan fortsätter som tidigare med närundervisning på skolan.

Beslutet om närundervisning samt delvis närundervisning kommer att omprövas i vecka 6.

Vi vill uppmana alla att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer avseende sociala kontakter för att undvika ytterligare smittspridning. Vi vill även uppmana till att den som uppvisar symptom (även lindriga) testar sig för covid -19.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell

Kontakt

Fenix kultur- och kunskapscentrum
Besöksadress: Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Post: Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon: 0393-67 87 13

E-post: fenix@vaggeryd.se

Vaggeryds kommuns logotyp

Fenix kultur- och kunskapscentrum är Vaggeryds kommuns utbildningscentrum för gymnasie-, vuxen- och yrkesutbildning. Här finns också kulturskolan och biblioteket.

Visionen för Vaggeryds kommun:

Här ger vi plats för att göra skillnad.

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision