Logotyp Länk till startsidan för Fenix

Kontakt

Ställ en fråga
Obs! Denna nyhet är från 2021-03-25 och kan vara inaktuell.

Publicerad:

Nya direktiv för närundervisning på gymnasiet

Idag 25/3 har regeringen åter gått ut med att den nationella rekommendationen om fjärr- och distansundervisning på gymnasiet upphör fr.o.m. 2/4.

Idag 25/3 har regeringen åter gått ut med att den nationella rekommendationen om fjärr- och distansundervisning på gymnasiet upphör fr.o.m. 2/4. Däremot kommer regionala och lokala förutsättningar fortfarande vara avgörande för om fjärr- eller distansundervisning måste bedrivas framöver. Fortfarande gäller att närundervisning kan kombineras med fjärr- eller distansundervisning för att till exempel förhindra trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken, i enlighet med det regelverk som gäller för skolan under pandemin.

Utifrån våra lokala förutsättningar på Fenix har vår förvaltning tagit beslut om att fortsätta med partiell distansundervisning t.o.m. 30 april, enligt samma upplägg som tidigare (två årskurser har närundervisning och en årskurs har distansundervisning per vecka i ett rullande schema). Beslutet har tagits utifrån att vi i dagsläget ser en ökad smittspridning i åldersgruppen 16-19 år i kommunen i kombination med begränsad möjlighet till utglesning i lokalerna på gymnasiet.

I slutet av april görs en ny bedömning utifrån hur smittläget ser ut.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Magnus Ekström

Kontakt

Fenix kultur- och kunskapscentrum
Besöksadress: Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Post: Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon: 0370-67 80 00 (Vaggeryds kommuns växel)

E-post: fenix@vaggeryd.se

Vaggeryds kommuns logotyp

Fenix kultur- och kunskapscentrum är Vaggeryds kommuns utbildningscentrum för gymnasie-, vuxen- och yrkesutbildning. Här finns också kulturskolan och biblioteket.

Visionen för Vaggeryds kommun:

Här ger vi plats för att göra skillnad.

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision