Logotyp Länk till startsidan för Fenix

Kontakt

Ställ en fråga
Elevhälsan

Elevhälsan på Fenix vill medverka i skolans uppdrag att skapa förutsättningar för en miljö där eleverna utvecklas och når sina mål. Vi har vår utgångspunkt i Fenix pedagogiska plattform, aktuell forskning och skollagen.

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Målet är att stödja elevernas utveckling mot målen. Elevhälsan är i första hand förebyggande och hälsofrämjande.

All verksamhet är kostnadsfri. All personal i elevhälsan har tystnadsplikt. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen. Genom skolsköterskan kan du få tid för besök hos skolläkaren.

En del av elevhälsoarbetet sker genom likabehandlingsplanen.

Personal inom elevhälsan

I elevhälsan ingår skolläkare, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska och specialpedagog. Elevhälsopersonalen samverkar i ett elevhälsoteam som leds av skolans rektor. Ansvarig för elevhälsans personal och den sammanhållande elevhälsan är centralt placerad verksamhetschef.

Kontaktuppgifter hittar du här

Hälsosamtal

Under årskurs 1 får alla erbjudande om hälsosamtal hos skolsköterska och skolkurator. Detta görs för att förebygga ohälsa och för att kunna remittera vidare vid behov.

CSN

Du kan läsa mer om studiebidrag och vad som händer vid ex. frånvaro på CNS:s hemsida Länk till annan webbplats..


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Magnus Ekström

Kontakt

Fenix kultur- och kunskapscentrum
Besöksadress: Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Post: Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon: 0370-67 80 00 (Vaggeryds kommuns växel)

E-post: fenix@vaggeryd.se

Vaggeryds kommuns logotyp

Fenix kultur- och kunskapscentrum är Vaggeryds kommuns utbildningscentrum för gymnasie-, vuxen- och yrkesutbildning. Här finns också kulturskolan och biblioteket.

Visionen för Vaggeryds kommun:

Här ger vi plats för att göra skillnad.

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision