Logotyp Länk till startsidan för Fenix

Ung företagsamhet


UF-företagande är en utbildning där gymnasieelever under ett år får driva egna företag, med riktiga varor och tjänster och med riktiga pengar. Samtliga UF-företag har en ansvarig UF-lärare som har utbildats av Ung Företagsamhet. UF-året går ut på att driva företaget i grupp och då gärna med nya personer som de inte redan känner. Många olika viljor ska tillsammans nå ett gemensamt resultat. Eleven får kunskap och förståelse för företagandets villkor efter UF-året. Forskning visar att många av före detta UF-företagare startar eget senare i livet och har generellt lägre arbetslöshet än andra. På Fenix driver elever på Ekonomi- och Teknikprogrammen UF-företag i en obligatorisk kurs som heter Entreprenörskap och Företagande. Det finns också möjlighet att välja kursen som Individuellt val för andra elever.

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement som startade 1919. Sedan 1980 har svenska gymnasieelever utbildats i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande.

[

Ung företagsamhet -webbsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Fenix kultur- och kunskapscentrum
Besöksadress: Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Post: Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon: 0370-67 80 00 (Vaggeryds kommuns växel)

E-post: fenix@vaggeryd.se

Vaggeryds kommuns logotyp

Fenix kultur- och kunskapscentrum är Vaggeryds kommuns utbildningscentrum för gymnasie-, vuxen- och yrkesutbildning. Här finns också kulturskolan och biblioteket.

Visionen för Vaggeryds kommun:

Här ger vi plats för att göra skillnad.

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision