Logotyp Länk till startsidan för Fenix

Kontakt

Ställ en fråga
En lärare undervisar och tittar ut mot klassrummet

Introduktions­programmen

Alla elever blir inte behöriga till gymnasieskolan. Men på Fenix får du en andra chans! Genom introduktionsprogrammen hjälper vi dig att hitta lösningar som passar dina intressen och din studiesituation.

Introduktionsprogrammen har fyra inriktningar:

Programinriktat individuellt val

Du saknar något betyg för att komma in på det yrkesprogram du önskar och är nära att bli behörig. Här följer du det yrkesprogram som du har valt och läser det ämne du saknar på IM för att så snart som möjligt antas till programmet.

Yrkesintroduktion

Du får undervisning i skolan och får även praktik på en eller flera arbetsplatser. Här kan du följa det yrkesprogram som du har valt och läsa de grundskoleämnen du saknar på IM. Målet är att du antingen skall bli behörig till ett gymnasieprogram eller komma ut i arbetslivet.

Individuellt alternativ

Utformas efter dina förutsättningar och behov. Ämnen från grundskolan kan ingå liksom gymnasiekurser och praktik. Målet är att du sen ska gå vidare mot annan utbildning eller komma ut i arbetslivet.

Språkintroduktion

För dig som har ett annat modersmål än svenska och nyligen har kommit till Sverige. Tiden på Språkintroduktion ska ge dig möjlighet att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. De ämnen vi främst arbetar med är svenska som andraspråk, matematik, idrott och engelska. Vi hjälper dig även med andra ämnen du saknar från grundskolan för att ge dig behörighet till gymnasieskolan.

Poängplaner och mer information om programmets innehåll hittar du på skolverket: Introduktionsprogrammen Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Magnus Ekström

Kontakt

Fenix kultur- och kunskapscentrum
Besöksadress: Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Post: Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon: 0370-67 80 00 (Vaggeryds kommuns växel)

E-post: fenix@vaggeryd.se

Vaggeryds kommuns logotyp

Fenix kultur- och kunskapscentrum är Vaggeryds kommuns utbildningscentrum för gymnasie-, vuxen- och yrkesutbildning. Här finns också kulturskolan och biblioteket.

Visionen för Vaggeryds kommun:

Här ger vi plats för att göra skillnad.

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision