Logotyp Länk till startsidan för Fenix

Kontakt

Ställ en fråga
Likabehandlingsplan

I Vaggeryds kommuns skolor och förskolor vill vi att barn och elever ska känna sig trygga. Våra skolor och förskolor ska vara en plats där barn och elever inte utsätts för diskriminering eller kränkningar från vare sig vuxna eller andra barn/elever. Det ska vara en plats där de ska känna sig sedda för dem de är och att de är lika mycket värda som alla andra.

I Skollagens (2010:800) 5 kap 3 § står: Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. För att uppnå denna positiva lärmiljö krävs ett omfattande arbete av all skol- och förskolepersonal i samverkan med våra barn/elever och vårdnadshavare. I 6 kap Skollagen står tydligt att var förskola och skola ska ha ett målinriktat arbete för att motverka kränkning av barn och elever. Det kräver att vi arbetar förebyggande för att främja likabehandling, ser och lyssnar för att upptäcka, sätter in individanpassade åtgärder samt följer upp dessa.

Aktuell plan hittar du här Pdf, 948.7 kB.

 

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Magnus Ekström

Kontakt

Fenix kultur- och kunskapscentrum
Besöksadress: Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Post: Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon: 0370-67 80 00 (Vaggeryds kommuns växel)

E-post: fenix@vaggeryd.se

Vaggeryds kommuns logotyp

Fenix kultur- och kunskapscentrum är Vaggeryds kommuns utbildningscentrum för gymnasie-, vuxen- och yrkesutbildning. Här finns också kulturskolan och biblioteket.

Visionen för Vaggeryds kommun:

Här ger vi plats för att göra skillnad.

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision