Logotyp Länk till startsidan för Fenix

Kontakt

Ställ en fråga
För studerande på vuxenutbildning

Här hittar du information om frånvaroanmälan, inlämningsarbeten och läsårstider för dig som studerar på vuxenutbildning. Här hittar du också länkar till system med mera.

Frånvaroanmälan

Kontakta din lärare via Itslearning.

Anmäl vård av sjukt barn till CSN per telefon 0771-276 000 eller skicka e-post direkt från CSN:s hemsida: https://www.csn.se/om-nagot-hander-eller-andras/vard-av-barn.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmäl sjukdom till Försäkringskassan (eller vid vård av nära anhörig) via hemsidan: www.forsakringskassan.se Länk till annan webbplats.

Anmäl när du är frisk till CSN genom att ringa: 0771-276 000, eller skicka e-post via www.csn.se Länk till annan webbplats. eller skicka brev till: CSN Postservice, 833 81 Strömsund.

Inlämningsarbeten

På Fenix vuxenutbildning får du ofta skicka/lämna in skriftliga arbeten i olika kurser.

Det är ett sätt att dels tillägna sig nya kunskaper och färdigheter och dels ett sätt för lärarna att se att du har förstått innehållet i ett ämne eller har förmågan att skriva på svenska eller engelska. Därför är det extra viktigt att du själv utför uppgifterna för att just lära och för att visa vad du kan.

Att kopiera texter från internet, AI, böcker eller kompisar och lämna in som ditt eget arbete är inte tillåtet enligt lag och kallas plagiat.

Vad är plagiat?

Enligt Nationalencyklopedin är plagiat: ”efterapning eller stöld av litterära eller konstnärliga verk, t.ex. avskrivning av annans verk utan att uppge upphovsmannen eller markera citat”.

Exempel på plagiat:

 • Att kopiera fraser, meningar eller stycken från någon annans text utan att ange referens.
 • Att använda icke-publicerat material som någon annan skrivit utan att ange referens.
 • Att beskriva någon annans tankar och formuleringar som sina egna.
 • Att köpa en uppsats och lämna in den i eget namn.
 • Att lämna in en annan elevs arbete i sitt eget namn.
 • Att översätta en text ordagrant från ett annat språk utan att ange att det är en översättning.
 • Att du refererar till en text och din text är alltför lika originaltexten, t.ex. om du endast byter ut några ord i originaltexten till synonymer.
 • Att vid referat använda originaltexten rakt av utan att markera citat.

Skollag (2010:800)

Om en elev försöker fuska eller plagiera kan eleven stängas av upp till två veckor, se kap. 5: §17 och §18 i Skollagen. Ofta blir eleven även underkänd i skolarbetet och eventuellt hela kursen. https://lagen.nu/2010:800#K5

Urkund

På Fenix använder vi plagiatkontrollsystemet Urkund för att upptäcka plagiering. Urkund gör en analys av texterna och upptäcker eventuella likheter med andra texter. Resultatet skickas sedan till läraren.

Du som studerande

… ska skicka in dina arbeten till Urkund. Adressen du ska använda till Urkund får du av din lärare.

Likabehandlingsplan

Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, tar varje skola och förskola fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling: En likabehandlingsplan.

Planen är en dokumentation av det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet och är det systematiska kvalitetsarbetet inom området.

Årlig plan i varje verksamhet

Planen upprättas årligen för varje verksamhet inom vuxenutbildningen. Det betyder att vi har en plan som bygger på de kartläggningar som gäller inom vår verksamhet.

Planens innehåll

I planen finns mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på analys av kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där finns en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen beskriver hur studerande medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.

Planen ska vara känd hos alla i verksamheten. Du hittar planen i länken nedan.

https://www.vaggeryd.se/fenix/om-fenix/likabehandlingsplan.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studier

Har du funderat på att börja studera men ej har möjlighet att närvara vid lektioner har du möjlighet till närdistansstudier.

Vi erbjuder närdistanskurser som ett alternativ för dig som inte vill eller kan studera kurser på dagtid. Närdistansstudier innebär att du studerar självständigt enligt en planering som du gör tillsammans med din lärare och ni har kontakt via vår webbaserade lärplattform Its-learning Länk till annan webbplats.. Om du skulle behöva det, har du tillgång till öppet studierum på Komvux och kan träffa din lärare på vissa tider.

Om du väljer att kombinera studier och arbete kan detta vara en ekonomisk fördel, men var noga med att avsätta gott om tid för dina studier. Kurserna innebär lika mycket arbete som på exempelvis dagkurser. Kurserna avslutas alltid med ett provtillfälle på dagtid hos oss på Fenix Kultur och Kunskapscentrum i Vaggeryd.

Vad krävs för närdistansstudier

 • datorvana
 • tillgång till dator, internet, webcam och mikrofon
 • god studiedisciplin
 • gott om tid för studier

Kursstart

Kurser startar kontinuerligt under året och är individanpassade, se vår kurskatalog.

Prov

Sker alltid på plats på Fenix kultur- och kunskapscentrum i Vaggeryd.

Office365

Kontakta IT-pedagog för inloggning till Office365, och tillgång till Officepaketet

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Magnus Ekström

Kontakt

Fenix kultur- och kunskapscentrum
Besöksadress: Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Post: Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon: 0370-67 80 00 (Vaggeryds kommuns växel)

E-post: fenix@vaggeryd.se

Vaggeryds kommuns logotyp

Fenix kultur- och kunskapscentrum är Vaggeryds kommuns utbildningscentrum för gymnasie-, vuxen- och yrkesutbildning. Här finns också kulturskolan och biblioteket.

Visionen för Vaggeryds kommun:

Här ger vi plats för att göra skillnad.

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision