Logotyp Länk till startsidan för Fenix

Kontakt

 • Fenix kultur- och kunskapscentrum
  Box 180, 567 24 Vaggeryd
  fenix@vaggeryd.se
  0393-67 87 00

Ställ en fråga
Inlämningsarbeten

På Fenix vuxenutbildning får du ofta skicka/lämna in skriftliga arbeten i olika kurser.

Det är ett sätt att dels tillägna sig nya kunskaper och färdigheter och dels ett sätt för lärarna att se att du har förstått innehållet i ett ämne eller har förmågan att skriva på svenska eller engelska. Därför är det extra viktigt att du själv utför uppgifterna för att just lära och för att visa vad du kan.

Att kopiera texter från internet, från böcker eller från kompisar och lämna in som ditt eget arbete är inte tillåtet enligt lag och kallas plagiat.

Vad är plagiat?

Enligt Nationalencyklopedin är plagiat: ”efterapning eller stöld av litterära eller konstnärliga verk, t.ex. avskrivning av annans verk utan att uppge upphovsmannen eller markera citat”.

Exempel på plagiat:

Att kopiera fraser, meningar eller stycken från någon annans text utan att ange referens.

 • Att använda icke-publicerat material som någon annan skrivit utan att ange referens.
 • Att beskriva någon annans tankar och formuleringar som sina egna.
 • Att köpa en uppsats och lämna in den i eget namn.
 • Att lämna in en annan elevs arbete i sitt eget namn.
 • Att översätta en text ordagrant från ett annat språk utan att ange att det är en översättning.
 • Att du refererar till en text och din text är alltför lika originaltexten, t.ex. om du endast byter ut några ord i originaltexten till synonymer.
 • Att vid referat använda originaltexten rakt av utan att markera citat.

Skollag (2010:800)

Om en elev på ett gymnasium försöker fuska eller plagiera kan eleven stängas av upp till två veckor, se kap. 5: §17 och §18 i Skollagen. Ofta blir eleven även underkänd i skolarbetet och eventuellt hela kursen. https://lagen.nu/2010:800#K5

Urkund

På Fenix använder vi plagiatkontrollsystemet Urkund för att upptäcka plagiering. Urkund gör en analys av texterna och upptäcker eventuella likheter med andra texter. Resultatet skickas sedan till läraren.

Du som studerande

… ska skicka in dina arbeten till Urkund. Adressen du ska använda till Urkund får du av din lärare.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2017-08-04

Sidansvarig:

Magnus Ekström

Kontakt

Fenix kultur- och kunskapscentrum
Besöksadress: Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Post: Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon: 0393-67 87 13

E-post: fenix@vaggeryd.se

Vaggeryds kommuns logotyp

Fenix kultur- och kunskapscentrum är Vaggeryds kommuns utbildningscentrum för gymnasie-, vuxen- och yrkesutbildning. Här finns också kulturskolan och biblioteket.

Visionen för Vaggeryds kommun:

Här ger vi plats för att göra skillnad.

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision