Logotyp Länk till startsidan för Fenix

Kontakt

  • Fenix kultur- och kunskapscentrum
    Box 180, 567 24 Vaggeryd
    fenix@vaggeryd.se
    0393-67 87 00

Ställ en fråga
Bild

Barn- och fritidsprogrammet

Vill du jobba, eller jobbar du redan med barn och unga men saknar formell kompetens. Då finns möjligheten att läsa Barn- och fritidsprogrammet inom vuxenutbildningen. Ger en bra grund när du vill jobba med människor.

Vad kan jag arbeta med?


Du kan arbeta som barnskötare inom förskolan. Men du får också möjlighet att jobba inom skolan som elevassistent, inom fritidshem eller övriga verksamheter för barn och ungdomar.

Om utbildningen

I utbildningen får du kunskaper kring barn och ungdomar och hur man jobbar i de versksamheter där de befinner sig.

Du utvecklar:

• förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar.
• förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.
• förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
• kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.
• kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.
• kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert
och ergonomiskt.
• kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser
och riktlinjer som styr olika verksamheter.

Arbetssätt och arbetsformer

Studierna bedrivs till största delden på distans, med lärare som handleder och guidar. Några kurser läser du tillsammans med gymnasielever. Det går bra att lägga upp sina studier och planera utefter de förutsättningar man har, exempelvis om man jobbar.

Datorn är ett nödvändigt hjälpmedel i dina studier.

Klicka här för Poängplan

Etnicitet och kulturmöten 100 poäng
Grundläggande vård och omsorg 100 poäng
Hälsopedagogik 100 poäng
Kommunikation 100 poäng
Lärande och utveckling 100 poäng
Människors miljöer 100 poäng
Pedagogiska teorier och praktiker 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap 100 poäng
Specialpedagogik 1 100 poäng

Behöver du ställa frågor?

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Magnus Ekström

Kontakt

Fenix kultur- och kunskapscentrum
Besöksadress: Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Post: Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon: 0393-67 87 13

E-post: fenix@vaggeryd.se

Vaggeryds kommuns logotyp

Fenix kultur- och kunskapscentrum är Vaggeryds kommuns utbildningscentrum för gymnasie-, vuxen- och yrkesutbildning. Här finns också kulturskolan och biblioteket.

Visionen för Vaggeryds kommun:

Här ger vi plats för att göra skillnad.

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision