Logotyp Länk till startsidan för Fenix

Kontakt

  • Fenix kultur- och kunskapscentrum
    Box 180, 567 24 Vaggeryd
    fenix@vaggeryd.se
    0393-67 87 00

Ställ en fråga
Närbild på blodtrycksmätning

Vård- och omsorgsprogrammet

Är du intresserad av att arbeta med människor? Vill du kunna söka tjänst direkt efter avslutad utbildning?

Vård- och omsorgskurser ger dig behörighet att söka tjänst som undersköterska, skötare eller personlig assistent. Utbildningen genomförs under tre terminer. Du kan välja mellan att starta hösttermin eller vårtermin.

Under utbildningen läser du grundläggande kunskaper om vård och omsorg, personligt omhändertagande och bemötande av människor i olika situationer.

 När det gäller vuxenstuderande gör du cirka 12 veckors heltidspraktik på olika platser under utbildningen.

Du som har arbetat inom vård och omsorg har möjlighet att förkorta viss praktik i form av validering. Vill du förbereda Dig för högskolestudier såsom sjuksköterska, socionom eller liknande är Vård- och omsorgskurser en mycket bra grund att stå på!

Vid uppstart diskuteras individuellt igenom hur just din utbildning kan komma att se ut!

Du kan läsa på halvdistans om du redan jobbar inom vården

Vi erbjuder Vård- och omsorgsutbildningen på halvdistans dvs man ska kunna läsa och jobba deltid samtidigt. Vissa moment måste göras på skolan, men annars läser man utifrån på vår digitala lärplattform där kurserna finns samlade. Utbildningen består av de kurser som normalt ingår i VO. Antingen läser man utbildningen i sin helhet eller om man sedan tidigare har kurser eller kan validera kunskaper så kan man läsa delar av den. Du läser individuellt i din egen takt. Praktik gör du på heltid om du inte kan validera dina kunskaper från tidigare arbete. Vid avslutad utbildning blir man behörig att söka tjänst som undersköterska, skötare eller personlig assistent utifrån vilka arbetsgivarens krav på kompetens och på tjänstens utformning

Utbildningen innehåller kurserna:

Vård och omsorg 1 200 p
Vård och omsorg 2 150 p
Medicin 1 150 p
Hälsopedagogik 100 p
Etik och människans livsvillkor 100 p
Psykiatri 1 100 p
Psykologi 1 50 p
Specialpedagogik 1 100 p
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 100 p

Sammanlagda poäng i grundkurserna är 1 250 poäng. För behörighet krävs 1 550 poäng inklusive Svenska 1 (alt tidigare Svenska A)

Fördjupningskurser läser du utifrån vald riktning och intresse, väljer 300 poäng.
Akutsjukvård 200 p
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 p
Lindrande vård 100 p

Kontaktperson

Elisabeth Eriksson

E-post: elisabeth.eriksson@vaggeryd.se

Telefon: 0393-67 87 64

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Magnus Ekström

Kontakt

Fenix kultur- och kunskapscentrum
Besöksadress: Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Post: Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon: 0393-67 87 13

E-post: fenix@vaggeryd.se

Vaggeryds kommuns logotyp

Fenix kultur- och kunskapscentrum är Vaggeryds kommuns utbildningscentrum för gymnasie-, vuxen- och yrkesutbildning. Här finns också kulturskolan och biblioteket.

Visionen för Vaggeryds kommun:

Här ger vi plats för att göra skillnad.

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision