Logotyp Länk till startsidan för Fenix

Kontakt

Ställ en fråga
Bild

Yrkespaket barnskötare

Om du är intresserad av att arbeta som barnskötare eller som stödassistent är du välkommen att söka vårt yrkespaket inom detta område. Utbildningen läses på tre terminer (heltidsstudier). De två första terminerna är baspaket, tredje terminen är påbyggnad där du kan välja att läsa mot barnskötare eller stödassistent. Denna utbildning startar i januari och i augusti varje år.

Vad kan jag arbeta med?

Du kan arbeta som barnskötare inom förskolan. Men du får också möjlighet att jobba inom skolan som elevassistent, inom fritidshem eller övriga verksamheter för barn och ungdomar.

Om utbildningen

I utbildningen får du kunskaper kring barn och ungdomar och hur man jobbar i de versksamheter där de befinner sig.

Du utvecklar:

• förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar.
• förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.
• förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
• kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.
• kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.
• kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert
och ergonomiskt.
• kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser
och riktlinjer som styr olika verksamheter.

Vi erbjuder barn- och fritidsprogrammet på närdistans vilket innebär att du läser delvis på egen hand med hjälp av lärplattformen Itslearning. Vissa moment måste göras på skolan som t ex praktiska moment och examinationer. Du läser individuellt i din egen takt. Det ger dig möjlighet att både läsa och arbeta parallellt. Praktik gör du på heltid om du inte kan validera dina kunskaper från tidigare arbete. Vid avslutad utbildning blir man behörig att söka tjänst som barnskötare eller stödassistent.

Datorn är ett nödvändigt hjälpmedel i dina studier.

Yrkespaket barnskötare 1400 poäng

Baspaket 900 poäng

Etnicitet och kulturmöten 100 poäng
Grundläggande vård och omsorg 100 poäng
Hälsopedagogik 100 poäng
Kommunikation 100 poäng
Lärande och utveckling 100 poäng
Människors miljöer 100 poäng
Aktivitetsledarskap 100 poäng
Pedagogiskt ledarskap 100 poäng
Specialpedagogik 1 100 poäng

Påbyggnadspaket 400 poäng

Barnskötare
Pedagogiskt arbete 200 poäng
Barns lärande och växande 100 poäng
Skapande verksamhet 100 poäng

Stödassistent
Socialt arbete 1 100 poäng
Socialt arbete 2 100 poäng
Specialpedagogik 2 100 poäng
Skapande verksamhet 100 poäng

 

Behöver du ställa frågor?

Studie- och yrkesvägledare
Cecilia Lindetorp
cecilia.lindetorp@vaggeryd.se
0393-678710

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Magnus Ekström

Kontakt

Fenix kultur- och kunskapscentrum
Besöksadress: Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Post: Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon: 0370-67 80 00 (Vaggeryds kommuns växel)

E-post: fenix@vaggeryd.se

Vaggeryds kommuns logotyp

Fenix kultur- och kunskapscentrum är Vaggeryds kommuns utbildningscentrum för gymnasie-, vuxen- och yrkesutbildning. Här finns också kulturskolan och biblioteket.

Visionen för Vaggeryds kommun:

Här ger vi plats för att göra skillnad.

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision