Logotyp Länk till startsidan för Fenix

Kontakt

Ställ en fråga
Bild

Yrkespaket träarbetare med inriktning husbyggnation.

På Fenix erbjuder vi yrkespaketet träarbetare - lärlingsutbildning, som ger dig kompetens inom olika typer av träarbeten inom husbyggnad.
I kombination med utbildning på företag ges du möjlighet att arbeta inom området.
Utbildningen läses på två terminer (heltidsstudier).
Denna utbildning startar i januari och i augusti varje år. Det krävs att du har praktikplats på företag i en annan kommun, där du kommer att ha din lärlingsplats 3-4 dagar i veckan.

Om utbildningen

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

  • Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom husbyggnad av bostäder och lokaler eller arbetsuppgifter inom broar och andra anläggningskonstruktioner.
  • Kunskaper om och färdigheter i byggnation och anläggning vid nyproduktion, ombyggnad och renovering.
  • Kunskaper om byggbranschens material dess egenskaper och skötsel.
  • Kunskaper om ett rationellt, säkert och miljömässigt hållbart byggande.
  • Kunskaper om kvalitetssäkring samt produktion- och livscykelkostnader.
  • Förmåga att kommunicera och samverka i sitt yrkesutövande samt ge service till kunder.
  • Kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
  • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.

.

Arbetssätt och arbetsformer

Då detta är en lärlingsutbildning bedrivs studierna till största del på ett företag, med lärare som handleder och guidar. Vissa moment kommer att ske på skolan. Utbildnigen är på dagtid och det krävs av dig som studerande att du är på ditt byggföretag 3-4 dagar i veckan, resterande del av studierna är på skolan.

Datorn är ett nödvändigt hjälpmedel i dina studier.

Yrkespaket träarbetare 1000 poäng

Termin 1:
Husbyggnadsprocessen, 200 poäng
Husbyggnad 1, 100 poäng
Husbyggnad 2, 200 poäng

Termin 2:
Husbyggnad 3, ombyggnad, 200 poäng
Trä 1, stommar, 100 poäng
Trä 2, beklädnad, 100 poäng
Trä 3, montage, 100 poäng

Ev komvuxarbete, 100 poäng

Behöver du ställa frågor?

Studie- och yrkesvägledare
Cecilia Lindetorp
cecilia.lindetorp@vaggeryd.se
0393-678710

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Magnus Ekström

Kontakt

Fenix kultur- och kunskapscentrum
Besöksadress: Verner Malmstens Väg 1, Vaggeryd
Post: Box 180, 567 24 Vaggeryd

Telefon: 0370-67 80 00 (Vaggeryds kommuns växel)

E-post: fenix@vaggeryd.se

Vaggeryds kommuns logotyp

Fenix kultur- och kunskapscentrum är Vaggeryds kommuns utbildningscentrum för gymnasie-, vuxen- och yrkesutbildning. Här finns också kulturskolan och biblioteket.

Visionen för Vaggeryds kommun:

Här ger vi plats för att göra skillnad.

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision