Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Officiell anslagstavla

Detta är Vaggeryds kommuns officiella anslagstavla. Här tillkännages justerade protokoll, kungörelser av kommunfullmäktiges sammanträden och delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Om du vill överklaga ett beslut ska det göras inom tre veckor efter att det tillkännagivits på anslagstavlan. Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen kan överklaga beslut.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser

 • Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 20 maj 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott

  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde den 22 maj 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 16 maj 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 14 maj 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från kultur- och fritidsnämnden

  Protokoll från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 maj 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från tekniska nämnden

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 14 maj 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2024-05-07

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 maj 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 27 maj

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i centrumlokalerna, Folkets hus, Vaggeryd, måndagen den 27 maj 2024 klockan 17.00. Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i centrumlokalerna, Folkets hus, Vagger...
 • Sammanträdesprotokoll från konstutskottet

  Protokoll från konstutskottet sammanträde den 02 maj 2024 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 

Aktförvaring

Aktförvaring är när kommunen eller en nämnd, utsedd av länsstyrelsen, domstol eller annan myndighet, ansvarar för att förvara handlingar relaterade till ett specifikt ärende i en samlad akt. Denna akt görs sedan tillgänglig för allmänheten att ta del av.

På kommunens aktförvaring finns information om handlingar från pågående ärenden som andra myndigheter eller verksamheter har lämnat in till kommunens aktförvarare för att göra dessa tillgängliga för allmänheten.

Handlingar från pågående ärenden som andra myndigheter eller verksamheter har lämnat in till kommunens aktförvarare finns på kommunledningskontoret.

Vill du ta del av handlingar?

Kontakta kommunarkivare via kommunens växel 0370 - 67 80 00

E-post: kommunstyrelsen@vaggeryd.se

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad