Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Officiell anslagstavla

Detta är Vaggeryds kommuns officiella anslagstavla. Här tillkännages justerade protokoll, kungörelser av kommunfullmäktiges sammanträden och delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Om du vill överklaga ett beslut ska det göras inom tre veckor efter att det tillkännagivits på anslagstavlan. Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen kan överklaga beslut.

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser

 • 2019-10-15

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-10-10 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-10-14 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 28 oktober

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i centrunlokalerna i Vaggeryd, måndagen den 28 oktober 2019 klockan 17:00. Sammanträdet inleds med en information om socialnämndens verksamhet av förvaltningschef Lotta Damber...
 • 2019-10-10

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-10-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-10-09 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2019-10-02

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-10-07 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2019-09-30

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-10-04

  Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnämnden

  Protokoll från miljö- och byggnämndens sammanträde den 24 september 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-10-01

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 september 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-09-30 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 30 september

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 30 september 2019 klockan 17:00. Sammanträdet inleds med en information om barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet av förvaltn...
 • 2019-09-26

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-09-19  är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-09-24 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-18

  Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 18 september 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-09-20

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-09-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-09-17

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 september 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-09-05 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

 • 2019-09-03

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 augusti 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-08-23

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-08-19 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-08-21

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 augusti 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-08-19 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 2 september

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 2 september 2019 klockan 17:00. Sammanträdet inleds med allmänpolitisk debatt.
  Christer Holmgren, ordförande
  Annika Hedvall, kommundir...
 • 2019-07-08

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-07-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
  Information om anslaget 
 • 2019-07-03

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 2019-06-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-07-01

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 juni 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-06-28 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

 • 2019-06-20

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott 

  Protokoll från socialnämndens arbetsuskotts sammanträde 2019-06-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-06-18

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 juni 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-06-10 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 24 juni

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 24 juni 2019 klockan 17:00. Med anledning av behandling av budget för år 2020 bereds allmänheten tillfälle att ställa frågor med...
 • 2019-06-04

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 2019-05-29 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-05-27

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 22 maj 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-05-23

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-05-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-05-13 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 27 maj

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 27 maj 2019 klockan 17:00. Christer Holmgren, ordförande
  Annika Hedvall, kommundirektör
  ÄRENDEN
  • Interpellationer och frågor
  • Inkomna...
 • 2019-05-10

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 maj 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-05-06 Anslagstavlan

  Eldningsförbud från 24 april

  Vaggeryds kommun upphäver härmed föreskrift om eldningsförbud, daterat 2019-04-23, dnr KS 2019/120. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län. Eldningsförbudet upphör att gälla från och med torsdagen den 2/5 kl 17:00.
 • 2019-04-30

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-04-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-04-29

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- ocj utbildningsnämndens sammanträde den 24 april 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-04-23 Anslagstavlan

  Eldningsförbud från 24 april

  Det översta marklagret med vegetation är torrt och prognoser från SMHI anger fortsatt varmt och torrt väder i kombination med vind, vilket innebär mycket stor brandrisk i länet.
 • 2019-04-18

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 9 april 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-04-17

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbertsutskott sammanträde 2019-04-11 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-04-15 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 29 april

  Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 29 april 2019 klockan 17:00. Med anledning av behandling av årsredovisningen för 2018 bereds allmänheten tillfälle att ställa frå...
 • 2019-04-09

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 mars 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-04-05 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

  Organ: Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
  Sammanträdesdatum: 18 mars 2019
 • 2019-03-21

  Sammanträdesprotokoll från socialnämmndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-03-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-03-13 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 25 mars

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 25 mars 2019 klockan 17:00. Sammanträdet inleds med en information om kommunens nya turistwebb.Christer Holmgren, ordförande
  Anni...
 • 2019-03-06

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-02-27

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 februari 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-02-25

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskott sammanträde 2019-02-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-02-21

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-02-20 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-02-19 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

  Protokoll från styrelsemöte med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2019-02-04 är justerat. Sista dag för överklagande 2019-03-08.
 • 2019-02-01

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 januari 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-01-30

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2019-01-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-01-24

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2019-01-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-01-15

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 9 januari 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-01-11 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 28 januari

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 28 januari 2019 klockan 17.00. Före sammanträdet blir det en andaktsstund av pastor Jakob Fagher Bjärkhed, Betelförsamlingen, Vagge...
 • 2019-01-07

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-12-20 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2019-01-07

  Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 19 december 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-12-12

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 4 december 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-12-04

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 november 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-11-28

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens  sammanträde 2018-11-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-11-20

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 13 november 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-11-16 Bygga, bo och miljö

  Förnyad utställning av vindbruksplan för Vaggeryds kommun

  Vaggeryds kommun har tillsammans med Vatten- och samhällsteknik AB upprättat en vindbruksplan. Syftet med planen, som är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, är att identifiera potentiella lokaliseringsalternativ för vindkraftverk i kommunen.
 • 2018-11-14 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2018-11-07

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-11-12 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 26 november

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 26 november 2018 klockan 17.00. Med anledning av behandling av budget för 2019 med plan 2020-2021 bereds allmänheten tillfälle att s...
 • 2018-11-02

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-10-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-11-02

  Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 24 oktober 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-10-18

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-10-11 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-10-15 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 29 oktober

  Nyvalda kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 oktober 2018 klockan 17.00.
 • 2018-10-05

  Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-09-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-09-19

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-11

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 11 september 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-09-10 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 24 september

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 24 september 2018 klockan 17:00.
 • 2018-09-07

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-08-30 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-09-06

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde den 29 augusti 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-08-31 Anslagstavlan

  Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

  Protokoll från styrelsemöte med Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2018-08-22 är justerat. Sista dag för överklagande 2018-09-20.
 • 2018-08-31 Bygga, bo och miljö

  Detaljplan för Ljungdala 10 m.fl. i Vaggeryd ute för granskning

  Detaljplanen är ute för granskning under tiden 2018-08-30 till och med 2018-09-30.
 • 2018-08-22

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-08-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-08-21 Kommun och politik

  Eldningsförbudet upphävt från 21 augusti

  Eldningsförbudet upphör att gälla från och med tisdagen den 21 augusti kl. 17:00. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i länet. 
 • 2018-08-20

  Valnämnden sammanträder 12 september

  Valnämnden i Vaggeryds kommun samlas till sammanträde onsdagen den 12 september kl 10.00 i Sessionssalen Skillingehus, Skillingaryd.
 • 2018-07-12

  Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-07-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-07-09

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från socialnämndens sammanträde 2018-06-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-07-05

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 juni 2018 nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-06-20

  Sammanträdesprotokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-06-14 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-06-19

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 juni 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-06-15 Bygga, bo och miljö

  Ändring av stadsplan för Götaforsområdet avseende upphävande av tomtindelning för kv. Svensbygget

 • 2018-06-05

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 maj 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-06-01

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-05-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-05-15

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbesutskotts sammanträde den 8 maj 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-05-14 Kommun och politik

  Kommunfullmäktige sammanträder 28 maj

  Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 28 maj 2018 klockan 17:00.
 • 2018-05-04

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 25 april 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-05-03

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-04-26 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-04-26

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-04-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-04-19

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 17 april 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-04-09

  Sammanträdesprotokoll från Socialnämnden

  Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2018-03-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
 • 2018-04-04

  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 2018-03-28

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 28 mars 2018 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här. Information om anslaget 
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-05-22

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision