Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2018-11-07

Kungörelse - Ny detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl.

Ny detaljplan för del av Hok 2:110 m.fl., Hok, Vaggeryds kommun, Jönköpings län. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en förskola. Utöver det möjliggör detaljplanen även för bl.a. centrumändamål. Området är inte utpekat i Vaggeryds kommuns översiktsplan.

Detaljplanen är ute för samråd under tiden 2018-10-30 t.o.m. 2018-12-05. Ett samrådsmöte kommer att hållas onsdagen den 21:a november kl. 18.00 i Folkets hus, Jönköpingsvägen 22, 56013 Hok. Anmälan görs via mail till samhallsplanering@vaggeryd.se eller på 0370-678000 senast den 19:e november, ange referens ”Samrådsmöte för förskola i Hok”.

Yttranden om förslaget ska skickas skriftligen till Kanslienheten senast 2018-12-05. Glöm inte att ange kontaktuppgifter (namn och adress) samt vilken detaljplan du yttrar dig om. Skicka yttrandet via e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se, eller via post till: Kanslienheten, Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd.

Handlingarna finns tillgängliga på Biblioteken i Vaggeryd (Fenix) och Skillingaryd (Skillingehus), Kanslienheten på kommunkontoret i Skillingaryd samt på kommunens hemsida: www.vaggeryd.se/planer.

Har du frågor nås planarkitekt via växeln på 0370-67 80 00.

KANSLIENHETEN

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-11-07

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision