Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2019-04-25

Ordförandeklubba

Kommunfullmäktige sammanträder 28 januari

Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 28 januari 2019 klockan 17.00.

Före sammanträdet blir det en andaktsstund av pastor Jakob Fagher Bjärkhed, Betelförsamlingen, Vaggeryd.

Christer Holmgren, ordförande
Annika Hedvall, kommundirektör

Ärenden

 • Sammanträdets kungörande
 • Upprop
 • Val av protokolljusterare samt fastställande av tid och plats för protokollets justering
 • Godkännande av dagordning
 • Interpellationer och frågor
 • Inkomna motioner och medborgarförslag
 • Motion – Ge ägardirektiv till kommunnägda bostadsbolaget VSBO att bygga jämnare i de två tätorterna och även ett visst antal i Klevshult, Byarum och Hok
 • Motion – Sök medlemskap i Södra Skogsägarna ekonomisk förening
 • Medborgarförslag – Fler alternativa driftsformer inom barn och äldreomsorg
 • Riktlinjer för tomtförsäljning småhus, egnahem
 • Uppdatering av placeringsriktlinjer för pensionsmedelsförvaltning
 • Utträde ur Sveriges ekokommuner
 • Köp av fastigheten Gästgivaren 2 i Skillingaryd
 • Valärenden
 • Delgivningar

Ledamot i kommunfullmäktige som är förhindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till kommunledningskontoret, tel. 0370-67 80 00. Kallelse av ersättare sker genom kommunledningskontorets försorg.

Kallelse och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse och handlingar kommunfullmäktige 2019-01-28.pdf 8.8 MB 2019-01-16 11.17
Tillhor arende 12, Kf 2019-01-28, KFs beslut med underlag om medlemskap i Sveriges Ekokommuner.pdf 148 kB 2019-01-21 08.33
Tillhor arende 15, Kf 2019-01-28, Femklövern - Programförklaring för Vaggeryds kommun 2019-2022.pdf 2.8 MB 2019-01-28 11.45

Direktsändning via webb-TV

Sammanträdet direktsänds via webb-TV. Du kan även se tidigare sammanträden i kommunens Webb-TV-kanal för kommunfullmäktige.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-04-25

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision