Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2019-02-26

Ordförandeklubba

Kommunfullmäktige sammanträder 25 februari

Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 25 februari 2019 klockan 17:00

Sammanträdet inleds med en allmänpolitisk debatt.

Christer Holmgren, ordförande
Annika Hedvall, kommundirektör

Ärenden

 • Sammanträdets kungörande
 • Upprop
 • Val av protokolljusterare samt fastställande av tid och plats för protokollets justering
 • Godkännande av dagordning
 • Interpellationer och frågor
 • Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående industriområde Stigamo
 • Inkomna motioner och medborgarförslag
 • Medborgarförslag – Placering av postbrevlåda
 • Vaggeryds kommuns vision och värdegrund – förlängning
 • Valärenden
 • Delgivningar

Ledamot i kommunfullmäktige som är förhindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till kommunledningskontoret, tel. 0370-67 80 00. Kallelse av ersättare sker genom kommunledningskontorets försorg.

Kallelse och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Direktsändning via webb-TV

Sammanträdet direktsänds via webb-TV. Du kan även se tidigare sammanträden i kommunens Webb-TV-kanal för kommunfullmäktige.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-02-26

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision