Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2019-04-25

Ordförandeklubba

Kommunfullmäktige sammanträder 25 mars

Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 25 mars 2019 klockan 17:00.

Sammanträdet inleds med en information om kommunens nya turistwebb.Christer Holmgren, ordförande
Annika Hedvall, kommundirektörÄrenden

Ärenden

 • Sammanträdets kungörande
 • Upprop
 • Val av protokolljusterare samt fastställande av tid och plats för protokollets justering
 • Godkännande av dagordning
 • Interpellationer och frågor
 • Inkomna motioner och medborgarförslag
 • Motion – Ändring av namn Götarps hage till Nestors
 • Kommunfullmäktiges arbetsordning – revidering
 • Förslag ombudgetering investeringsbudget – verksamhetslokaler BUN
 • Slutredovisning VA – utökat verksamhetsområde Bondstorp – ID 9370
 • Valärenden
 • Delgivningar

Ledamot i kommunfullmäktige som är förhindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till kommunledningskontoret, tel. 0370-67 80 00. Kallelse av ersättare sker genom kommunledningskontorets försorg.

Kallelse och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KF Kallelse och handlingar kommunfullmäktige 2019-03-25(92727) (0)_TMP.pdf 8 MB 2019-03-13 14.07

Direktsändning via webb-TV

Sammanträdet direktsänds via webb-TV. Du kan även se tidigare sammanträden i kommunens Webb-TV-kanal för kommunfullmäktige.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-04-25

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision