Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Publicerad: 2019-04-30

Ordförandeklubba

Kommunfullmäktige sammanträder 29 april

Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret, Skillingaryd, måndagen den 29 april 2019 klockan 17:00.

Med anledning av behandling av årsredovisningen för 2018 bereds allmänheten tillfälle att ställa frågor med början klockan 17:00 enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. Frågor kan inlämnas till kommunledningskontoret före sammanträdet om så önskas eller via e-post till kommunstyrelsen@vaggeryd.se.

Handlingar inklusive årsredovisning finns tillgängliga på kommunkontoret i Skillingaryd och på www.vaggeryd.se.

Christer Holmgren, ordförande
Annika Hedvall, kommundirektör

ÄRENDEN

 • Interpellationer och frågor
 • Svar på interpellation till socialnämndens ordförande – Kommunens insatser för att stödja brottsoffer när det gäller våld i nära relationer
 • Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Kreativ Arena
 • Inkomna motioner och medborgarförslag
 • Medborgarförslag – Förbud mot tiggeri i kommunen
 • Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 2018 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern
 • Revisionsberättelse för 2018 – Beviljande av ansvarsfrihet
 • Miljöredovisning 2018 för Vaggeryds kommun
 • Årsredovisning och förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2018, Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd
 • Taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll
 • Beslut om antagande, Vindbruksplan Vaggeryds kommun
 • Ny översiktsplan Vaggeryds kommun
 • Lokalöversyn Socialnämnden
 • Biblioteksplan 2018-2022
 • Kulturplan för Vaggeryds kommun
 • Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är slutbehandlade
 • Valärenden

Välkommen att ta del av sammanträdet och lyssna till dina förtroendevalda!

Direktsändning via webb-TV

Sammanträdet direktsänds via webb-TV. Du kan även se tidigare sammanträden i kommunens Webb-TV-kanal för kommunfullmäktige.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-04-30

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision