Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad: 2020-10-05

Kungörelse: Detaljplan för Skänkelund 1 m.fl. – Samråd, Vaggeryds tätort

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av
flerbostadshus och centrumverksamhet. Syfter är också att
bevara torgmiljön och tillskapa området rekreationsmöjligheter och mötesplatser.

Detaljplanen upprättas via utökat förfarande. Området finns utpekat i översiktsplanen för bostadsändamål. Detaljplanen omfattar Östra torget samt fastigheterna Skänkelund 1 och Dalhem 1.

Samråd

Detaljplanen är ute för samråd under perioden 2020-10-06- 2020-11-17. Ett samrådsmöte kommer hållas 2020-10-20 kl. 18:00 i Aulan på Fenix 1, Vaggeryd.

Anmälan görs via mail till samhallsplanering@vaggeryd.se eller på 0370-67 80 00 senast 14 oktober. Ange referens ”Samrådsmöte för detaljplan Skänkelund 1 m.fl.”.

Vaggeryds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Synpunkter

Synpunkter på förslaget ska skriftligen vara kanslienheten, Vaggeryds kommun tillhanda senast 2020-11-17. Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter. Skicka in dina synpunkter till
e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post:
Kanslienheten Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd.

Handlingar

Handlingarna finns tillgängliga på biblioteken i Vaggeryd (Fenix) och Skillingaryd (Skillingehus), på kanslienheten, kommunledningskontoret i Skillingehus samt via länken nedan. Vid frågor kontakta planarkitekt som nås via växeln tel. 0370-67 80 00.

Detaljplan för Skänkelund 1 m.fl »

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-10-05

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad