Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Kungörelse: detaljplan för del av Gärahov 2:1, Östra strand. - SAMRÅD, Vaggeryds tätort

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nytt bebyggelseområde i ett skogslandskap med livsmiljöer som underlättar för en mer hållbar livsstil i Vaggeryd tätort inom del av fastigheten Gärahov 2:1 med flera.

Detaljplanen handläggs med utgångspunkt från reglerna i plan- och bygglagen (PBL 2010:900 5 kap) med utökat förfarande.

Detaljplanen är ute för samråd under perioden 2021-04-16 t.o.m. 2021-05-31. En digital presentation av planförslaget sänds på www.vaggeryd.selänk till annan webbplats under hela samrådsperioden. Frågor besvaras av planarkitekt som nås via kommunens växel 0370-67 80 00.

Planförslaget kommer under samrådstiden finnas tillgängligt på kommunens webbsida: www.vaggeryd.se/aktuelladetaljplanerlänk till annan webbplats. Fysiska handlingar finns tillgängliga i receptionen på Skillingehus, Bangårdsgatan 2, 568 21 Skillingaryd samt på biblioteken i Vaggeryd och Skillingaryd.

Synpunkter på förslaget ska skriftligen vara Kanslienheten, Vaggeryds kommun tillhanda senast 2021-05-31. Glöm inte att ange kontaktuppgifter. Skicka in dina synpunkter till e-post: samhallsplanering@vaggeryd.se eller via post: Kanslienheten Vaggeryds kommun, Box 43, 568 21 Skillingaryd.

Med vänlig hälsning
Kanslienheten

Detaljplan för del av Gärahov 2:1, Östra strand »

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad