Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Publicerad:

Kungörelse - Samråd av förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Fridhem 1 med flera, Vaggeryds tätort

Vaggeryds kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Fridhem 1 med flera, vars syfte är att möjliggöra förtätning av fastigheten Fridhem 1 med flerbostadshus. Planförslaget är nu ute på samråd och synpunkter på förslaget kan lämnas in.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2024-06-19 § 115 att godkänna samrådshandlingarna och skicka ut planförslaget för samråd. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap. 6–7 §§ plan- och bygglagen (2010:900) och planförslaget bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 2024-07-10 t.o.m. 2024-08-30.

Under samrådsperioden finns planförslagets handlingar tillgängliga i receptionen i Skillingehus (Bangårdsgatan 2, 568 30 Skillingaryd) och på kommunens webbplats.

Lämna synpunkter

Har du synpunkter på samrådsförslaget är du välkommen att framföra dessa skriftligen senast den 30 augusti 2024:

  • Välkommen att höra av dig till kommunen för information och frågor via växeln
    tel. 0370-67 80 00.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad