Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Åkers delområde

Åkers delområde i kommunens västra del består av övervägande skog och sjöar i ett kuperat landskap. I delområdet finns stora delar av kommunens stora opåverkade område och här finns fina friluftsområden, många företag kopplade till areella näringar och turism.

Området präglas av en stark sammanhållning och gemenskap där människor samarbetar och är välkomnande. De är stolta över sin bygd och varandra. Följande information baseras på synpunkter från de som besökte kommunens dialog för Åkers delområde den 15 oktober 2019

Vad är invånarna stolta över?

 • Kyllås backen
 • Industrihistorien – med sina smedjor och vagnstillverkningen. Smedjorna är kulturhistoria som ännu finns kvar i bygden. De borde lyftas fram för att bevaras för eftervärlden.
 • Kyrkstallarna
 • Entreprenörer och deras engagemang för turism och företagande på landsbygden.
 • Hembygdsgården mitt i Åker
 • Samarbete och gemenskap. Byaandan som finns i delområdet.
 • Välkomnande bygd, Att man genast känner sig välkommen och blir ”åkerbo” redan som nyinflyttad och inte tredje generationen som på vissa andra orter. Integrerande ort.
 • Naturresurser och omlandet
 •  
Stolthet i Åkers delområdeFörstora bilden

Klicka för större.

Scenarier för utveckling

Bebyggelseutveckling

 • Stanna och bo här, istället för att pendla
 • Locka familjer och ungdomar
 • Fler lägenheter i Åker eller i annan by
 • Kommunala tomter för att få igång byggnation och inflyttning
 • Bebyggelse på LIS området- kan kommunen köpa in marken och satsa på detta
 • Husägare borde hyra ut sina hus till familjer som vill bo i området istället för att de står tomma eller enbart hyrs av turister, så att en levande landsbygd skapas
 • De som jobbar i Hillerstorp kanske vill de bo i vår kommun?
 • Skola och förskola är viktig att bevara och utveckla
 • Elever från Skillingaryd ska vilja välja Åkers skola, nischa vår skola
 • Uteklassrum och skolskog är önskvärt
 • Ny idrottshall kan stärka gemenskapen
 • Marknadsföring

Kommunikationer

Väg 152

 • Åtgärder vid infart väg 152/Åkers by, hastighetsreducerande eller rondell
 • Säker busshållplats med belysning och ordentlig plats för att vänta på buss.

Cykel

 • Alternativ pendling (cykel)
 • Cykelväg mellan Åker och Skillingaryd.
 • Cykelväg mellan Hillerstorp och Skillingaryd
 • Hur gick Gnosjö kommun tillväga när de lyckade få en GC-väg mellan Flaten badet och Hillerstorp? (LIDER-bidrag bl.a.

Natur och Friluftsliv

Natur och Kultur

 • Utveckling av badplatsen och närområdet
 • Finns en stig/slinga vid området intill badplatsen, den vill man gärna utveckla med enkla medel så att man kan komma fram längs hela sträckan.
 • Rensa stigen vid Långasjön så att man kan promenera eller springa hela slingan eller åka skidor på vintern
 • Utegym intill badplatsen så man kan springa slingan och sen gymma.
 • Grillplats vid badplatsen
 • Omklädningshytt vid den kommunala badplasen
 • Bastu, brygga
 • Hotell eller övernattningsmöjlighet vid Kyllåsbacken

Leder och stråk

 • Koppla samman vandringsleden med övriga leder
 • Skyltning och marknadsföring av turism

Näringsliv, handel och service

 • Café och glasskiosk på hembygdsgården
 • Öppna upp hembygdsgården för besökare och turister
 • Camping
Bild över olika kartor.Förstora bilden

Klicka för störra

1. Kommunikationer

Flest bilder på samma ställe på kartan fick cykeln. Placeringen var mellan Åkers by och Skillingaryd. Många efterfrågade en cykelväg på denna sträcka för att säkert kunna cykla på vägen och kanske tom arbetspendla på cykel till jobbet i Skillingaryd.

När vi frågar barnen (frågan ställdes till 4 barn i åldern ca 6-9) så säger de att de inte cyklar till sina kompisar eftersom det är för långt. Vanligt på landsbygden då man kanske har en mil till närmaste kompisen.

2.Bebyggelseutveckling

I delområdet har man en positiv inställning till utveckling och ny bebyggelse. Invånarna ser gärna att det finns möjlighet att bygga nya hus i Åker eller i någon av de andra byarna i delområdet.

Ett strakare befolkningsunderlag stödjer skolan som invånarna är måna om ska finnas kvar även i framtiden. Att profilera skolan och jobba med att stärka värdena skolan har hoppas de ska kunna locka även elever från andra orter i kommunen.

3. Natur och Friluftsliv

Invånarna i Åkersdelområde och Åkers by värdesätter badplatsen och dess närområde högt. Man ser gärna att badplatsen och närområdet utvecklas i framtiden. I närområdet finns stigar/slinga som de kan motionera på. Området har varierat skick ock behöver gallras för framkomligheten. ”Gärna ett ute gym vid badplatsen så kan man gymma efter man motionerat i.

 

Vykort från dialogen

Under kvällen och eftermiddagen fick barn och vuxna skapa sin drömbild och hur de tycker att området ska utvecklas. Några idéer:

 • Bygga mer hus, utveckla skolgården ( linbana, hinderbana, gungor)
 • Lägenheter vid skolan och hus vid Långasjön, utveckla skolgården med fotboll- och basketplan, schack
 • Hus, hotell, restauranger samt övervånings på skolan
 • Utveckla Långasjöns badplats, buske runt sjön, glasskiosk, solstolar och bänkar, parkering för husbilar och bilar, gräs och en liten strandgång
 • Mer hus, omklädningsrum och toaletter vid badplatsen, en brygga istället för flotten
 • Hotell och stugor, större skola
 • Brygga vid platsplatsen, café fler hus och sommarstugor. Utveckla skolgården- gungor, roligare klätterställning, snurror och studsmattor.
 • Långasjön- kiosk, förråd där man kan förvara saker som man kan låna, toaletter, rutschkana i vattnet. Utveckla skolgården, hinderbana, förråd, basket, fotboll, schack. Ett lugnt rum i skolan på vinden. Lägenheter vid skolan.
 • Fler hus, fler saker på skolgården, affärer, yoump, simhall och idrottshall, matställe, lekplats
 • Fler hus, badhus, Ica (affär) dollarstore, roligare lekplats, MC Donalds gungor
 • Mer hus
 • Skylt till skolan –Åkers skola, Hus istället på fotbollsplanen, brygga vid badplatsen
 • Hotell vid Långasjön
 • Lägenheter vid skolan, övergångställe, fler saker att göra vid Hembygdsgården, gungor, sandlåda
 • Rutschkana, trampolin och brygga vid badplatsen, studsmatta kiosk, omklädningsrum och camping. Utveckla skolgården med linbanor, större skola med fler klasser, hinderbana på skolgården
 • Ishall
 • Långasjön. Mer hus, en riktig toalett, en kiosk med frukt, godis, kakor och mat. Omklädningsrum, större brygga, bänkar och solstolar, klätterställning och rutschkana ner i vattnet.
 • Yoump, museum, affärer- Lindex, guld, ICA och kiosk. Lekparker, stall
 • Långasjön, hus vid vattnet, gokartbana, utegym och gym. Omklädningsrum. Kiosk, café, strandhytter att hyra. Trampoliner från brygga
 • Bassäng vid fotbollsplanen, större väg till Långasjön
 • Linbana och lekpark, hus, stall, affärer, dansstudio, linbana, bygga ut kyrkogården
 • Camping vid Långasjön, omklädningsrum, kiosk, utegym och gym, ny brygga med rutschkana, gokartbana

Barn ritar vykort.
Vykort från barnen.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund