Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Dialog om Bondstorps delområden 19 november

Den 19 november bjöd vi in alla som bor i Bondstorps delområde till dialog. Fokus under dialogen låg på områdets utveckling och cirka 100 personer deltog under dialogen i Missionshuset i Bondstorp.

Sammanfattning och kommentarer från kvällen

Här nedan kommer en sammanfattning och de idéer som kom in under kvällen.

Värden och hänsyn

Natur

 • Vacker sjö med rikt fågelliv
 • Gallra ängarna utmed Rasjön så att de blir som förr, öppet landskap

Friluftsliv och rekreation

Badplatsen

 • Utveckling av badplatsen och närområdet
 • Saknas belysning på delar av promenadslingan utmed sjön och vidare mot Sjöborgen
 • Toalett vid badplatsen
 • Röja bort sly vid bastun så att solcellerna får bästa utgångsläge
 • Dusch
 • Rensa bort sly från vägen mot badplatsen
 • Fint område för rekreation och hälsa
 • Fin sjö, viktig att bevara
 • Livräddningsbojar vid badplatsen
 • Båtar lägger till vid badplatsen, farligt för badgäster. Placera ut flytbojar på nytt.

Kultur

 • Ekbacken är en mötesplats för olika evenemang, ortens lokala plats för kultur
 • Rusta upp lekplatsen vid Ekbacken, inte nere vid badet
 • Aktivitetsplats vid sjön
 • Skolskog

Leder och stråk

 • Man promenerar utmed sjön dels norrut men framför allt söderut från badplatsen längs med sjön. Svårframkomligt bitvis och det saknas belysning på stora delar.
 • Elljusspår i befintligt motionsspår tex Ormanäset

Kommunikationer

Månsarpsvägen

 • Läskiga rummet är Månsarpsvägen i Bondstorp. Hög hastighet och tunga fordon. Osäker miljö för barn som ska till och från skolan.
 • Fartreducerade åtgärder behövs. Är inte mängden trafik som är problemet utan sättet som fordonen kör på.
 • Är det 50 eller 30 km/h?
 • Fartkontroll av polis borde göras oftare
 • Bakdörr vid sågen, mycket trafik men vägen är i dåligt skick.

Cykel

 • Cykelväg önskas utmed Månsarpsvägen

Sammanhållen bebyggelse

 • Lägenheter i max två våningar på kommunens mark, öster om Månsarpsvägen
 • Bebyggelse på LIS området?
 • Kommunala tomter för att få igång byggnation och inflyttning
 • Förtäta orten på lämpliga platser
 • Positiva till boendeutveckling, ger underlag för skolan
 • Ormanäset borde bebyggas men med hänsyn till platsens värden och förutsättningar
 • Belysning utmed gata på Sommarhemsvägen

Övriga synpunkter

 • Mycket igenväxta platser och mycket sly på orten
 • Sly som skymmer sjöutsikten
 • Ormanäsets fina miljöer syns inte på grund av all sly
 • Onödigt mycket träd på orten, borde gallras över allt.
 • Ta bort sly och knäckta träd vid promenadvägen vid sjön samt ormanäset
 • Skymmande träd vid Almas
 • Synd att inte privatägda obebyggda tomter bebyggs
 • Finns det markägare som är villiga att sälja mark till privatperson eller till kommunen? Man ser gärna att kommunen kontaktar privata markägare.

Vad är invånarna stolta över och vad saknas?

Stolthet

 • Skolan
 • Naturen vid sjön
 • Aktivt föreningsliv
 • Ekbacken
 • Gemenskapen
 • Det man själva genomför
 • Levande landsbygd
 • Fiber

Saknas

 • Kommunen borde marknadsföra Bondstorp mer ex genom den fina filmen
 • Byggbara tomter i sjönära läge
 • Förbifart
 • Affär
 • Laddstation
 • Egen postadress
 • Fler möjligheter till idrott, träning. En idrottshall
 • Bussförbindelser
 • Ridskola
 • Gång- och cykelväg
 • Belysning Sörängsliden-Sjöborgen
 • Asfaltera väg mot badplats- tillgänglighet
 • Hastighetsdämpade åtgärder
 • Livbojar vid badplatsen
 • Få bort kanadagäss och badloppor
 • Farthinder (Betongsuggor eller grind) på Kyrkbacken och Prästvägen-bilar kör på GC-väg
 • Utegym
 • Tillverknings industri
 • Crossbana
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-02-06

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad