Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Dialog om Byarums delområde 3 december

Den 3 december 2019 bjöd vi in alla som bor, lever eller verkar i Byarums delområde till dialog. Fokus under dialogen låg på områdets utveckling .

Friluftsliv och rekreation

Idéer och synpunkter från invånarna kopplat till frilufsliv och rekreation:

 • Lekplats i Byarum som är för alla önskas
 • Grillplats vid badplatsen
 • Långasjön och Sandahlsgölen är populära badställen
 • Galtaberget är ett intressant besöksmål
 • Eckerns strandområde är fint och värdefullt för bad- och friluftsliv
 • Ridklubben är populär, tankar finns att på utveckla verksamheten kopplat till rehabilitering för människor inom bl.a. psykisk ohälsa
 • Gärahovs storäng värdefull för Byarum
 • Kulturhistoriken är betydelsefull för Byarum med lederna och det kloster som låg väster om där kyrkan ligger idag
 • Hembygdsgården är en trevlig plats att vara på
 • Hitta fler besöksmål, mötesplatser och marknadsföra dem bättre (Hembygdsgård, gårdsbutiker)
 • Aktiviteter och mötesplatser för ungdomar

Leder och stråk

 • Fransiscusleden och Munkaleden kan stärkas genom fler bättre skyltar samt guidade turer och naturturism
 • Förtydliga de tre lederna (Munkaleden, Höglandsleden, Fransiscusleden)
 • Gnyltåns stråk är ett mycket värdefullt område
 • Det finns stigar i området bakom kyrkan med omnejd, de vill man gärna utveckla med enkla medel så att man kan komma fram längs hela sträckan för motion och rekreation.
 • Elljusspår någonstans i Byarum önskas
 • Fina motionsspår på stigar som ansluter ner mot Bäckalyckan i Vaggeryd
 • Bad-och friluftsliv kan utvecklas vid Fängen- Sandsjön, många som badar och vistas där

Kommunikationer

Idéer och synpunkter från invånarna kopplat till kommunikationerna:

 • E4:an upplevs vara en barriär för komma ut i naturen
 • Förbud mot genomfartstrafik för tungtrafik genom Byarum?

Sammanhållen bebyggelse

Under kvällen ställde vi frågan om vad invånarna i delområdet ville se för bebygelse i området. Invånarna tyckte bland annat:

 • Fler villor i Byarum, området söder om kyrkan pekas ut av nästan samtliga
 • Bebyggelse på LIS området Fängen-Sandsjön
 • Kommunala tomter för att få igång byggnation och inflyttning, söder om kyrkan
 • De som kommer jobba på Stigamo, kanske vill de bo i vår kommun i Byarum?
 • Fler villor uppe vi Silverbäcken utöver planerad detaljplan
 • Många frågar varför detaljplanen för Skyttarbygget är pausad.
 • För Logpoint- borde Byarum vara idealisk för att erbjuda tomter.
 • Befolkningsökning i Byarums delområde? Efterfrågan finns. Vi måste tänka på var vi kan bygga hållbart. Inte på åkermark.
 • Växer befolkningsunderlaget behöver skolan byggas ut.
 • Vaggeryds kommun sitter i guldsits, finns ingen risk i att göra investeringar gällande planering och kommunikationer- bara åk.
 • Avståndet till Jönköping är en dragkraft. Vi måste satsa även norrut mot log Point.
 • Planera för fler bostäder
 • Marknadsför Byarum
 •  

Vad är invånarna stolta över?

Vi dialogen ställde vi frågan vad invånarna i delområdet var mest stolta över. Några svar som vi fick:

 • Förskola, skolan
 • Ridklubben Bratteborg
 • Hembygdsgården
 • Bygden präglas av nyfikenhet, öppenhet, gemenskap – man gör saker tillsammans
 • Adventsgranen som kommer upp varje år på initiativ av förening
 • Kyrkan

Landskapet i delområdet

 • Viktigt att bevara de öppna jordbrukslandskapen i hela delområdet (Jorarp, Rubeslätt, Gölen, Bratteborg, Lövåsen osv
 • Fina Natura 2000 områden i delområdet, viktigt att bevara dem alla
 • Bra samarbete med länsstyrelsen som hjälper markägare att på olika sätt värna om landskapet
 • Boende vill spara sitt öppna landskap
 • Fina gräsmarker i landskapet vid Jorarp
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-02-06

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad