Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Dialog om Byarums delområde 3 december

Den 3 december 2019 bjöd vi in alla som bor, lever eller verkar i Byarums delområde till dialog. Fokus under dialogen låg på områdets utveckling .

Friluftsliv och rekreation

Idéer och synpunkter från invånarna kopplat till frilufsliv och rekreation:

 • Lekplats i Byarum som är för alla önskas
 • Grillplats vid badplatsen
 • Långasjön och Sandahlsgölen är populära badställen
 • Galtaberget är ett intressant besöksmål
 • Eckerns strandområde är fint och värdefullt för bad- och friluftsliv
 • Ridklubben är populär, tankar finns att på utveckla verksamheten kopplat till rehabilitering för människor inom bl.a. psykisk ohälsa
 • Gärahovs storäng värdefull för Byarum
 • Kulturhistoriken är betydelsefull för Byarum med lederna och det kloster som låg väster om där kyrkan ligger idag
 • Hembygdsgården är en trevlig plats att vara på
 • Hitta fler besöksmål, mötesplatser och marknadsföra dem bättre (Hembygdsgård, gårdsbutiker)
 • Aktiviteter och mötesplatser för ungdomar

Leder och stråk

 • Fransiscusleden och Munkaleden kan stärkas genom fler bättre skyltar samt guidade turer och naturturism
 • Förtydliga de tre lederna (Munkaleden, Höglandsleden, Fransiscusleden)
 • Gnyltåns stråk är ett mycket värdefullt område
 • Det finns stigar i området bakom kyrkan med omnejd, de vill man gärna utveckla med enkla medel så att man kan komma fram längs hela sträckan för motion och rekreation.
 • Elljusspår någonstans i Byarum önskas
 • Fina motionsspår på stigar som ansluter ner mot Bäckalyckan i Vaggeryd
 • Bad-och friluftsliv kan utvecklas vid Fängen- Sandsjön, många som badar och vistas där

Kommunikationer

Idéer och synpunkter från invånarna kopplat till kommunikationerna:

 • E4:an upplevs vara en barriär för komma ut i naturen
 • Förbud mot genomfartstrafik för tungtrafik genom Byarum?

Sammanhållen bebyggelse

Under kvällen ställde vi frågan om vad invånarna i delområdet ville se för bebygelse i området. Invånarna tyckte bland annat:

 • Fler villor i Byarum, området söder om kyrkan pekas ut av nästan samtliga
 • Bebyggelse på LIS området Fängen-Sandsjön
 • Kommunala tomter för att få igång byggnation och inflyttning, söder om kyrkan
 • De som kommer jobba på Stigamo, kanske vill de bo i vår kommun i Byarum?
 • Fler villor uppe vi Silverbäcken utöver planerad detaljplan
 • Många frågar varför detaljplanen för Skyttarbygget är pausad.
 • För Logpoint- borde Byarum vara idealisk för att erbjuda tomter.
 • Befolkningsökning i Byarums delområde? Efterfrågan finns. Vi måste tänka på var vi kan bygga hållbart. Inte på åkermark.
 • Växer befolkningsunderlaget behöver skolan byggas ut.
 • Vaggeryds kommun sitter i guldsits, finns ingen risk i att göra investeringar gällande planering och kommunikationer- bara åk.
 • Avståndet till Jönköping är en dragkraft. Vi måste satsa även norrut mot log Point.
 • Planera för fler bostäder
 • Marknadsför Byarum
 •  

Vad är invånarna stolta över?

Vi dialogen ställde vi frågan vad invånarna i delområdet var mest stolta över. Några svar som vi fick:

 • Förskola, skolan
 • Ridklubben Bratteborg
 • Hembygdsgården
 • Bygden präglas av nyfikenhet, öppenhet, gemenskap – man gör saker tillsammans
 • Adventsgranen som kommer upp varje år på initiativ av förening
 • Kyrkan

Landskapet i delområdet

 • Viktigt att bevara de öppna jordbrukslandskapen i hela delområdet (Jorarp, Rubeslätt, Gölen, Bratteborg, Lövåsen osv
 • Fina Natura 2000 områden i delområdet, viktigt att bevara dem alla
 • Bra samarbete med länsstyrelsen som hjälper markägare att på olika sätt värna om landskapet
 • Boende vill spara sitt öppna landskap
 • Fina gräsmarker i landskapet vid Jorarp
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-02-06

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision