Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Byarums delområde

Byarums delområde ligger centralt i kommunen och gränsar till Jönköpings kommun. Delområdet består av odlingsmark, skog, och sjöar i ett varierande landskap. I delområdet finns natura 2000 område, värdefulla lövskogsbestånd och här knyts många av de historiska lederna samman vid Byarums kyrka.

I området finns företag kopplade till tillverkningsindustri, areella näringar och skogsbruk. I delområdet norra del växer kommunens största verksamhetsområde fram, Stigamo industriområde. Bygden präglas av nyfikenhet, öppenhet och gemenskap –man gör saker tillsammans

Följande information baseras på synpunkter från de som besökte kommunens dialog för Byarums delområde den 4 december 2019.

Vad är invånarna stolta över?

 • Förskola, skolan
 • Kyrkan
 • Ridklubben Bratteborg
 • Adventsgranen som kommer upp varje år på initiativ av förening
 • Hembygdsgården

Stolthet i Byarum delområdeFörstora bilden

Klicka för större.

Invånarnas tankar och synpunkter

Boendeutveckling

 • Fler villor i Byarum, området söder om kyrkan pekas ut av nästan samtliga
 • Bebyggelse på LIS området Fängen-Sandsjön
 • Kommunala tomter för att få igång byggnation och inflyttning, söder om kyrkan
 • De som kommer jobba på Stigamo, kanske vill de bo i vår kommun i Byarum?
 • Fler villor uppe vid Silverbäcken utöver planerad detaljplan
 • Många frågar varför detaljplanen för Skyttarbygget är pausad.
 • För Logpoint- borde Byarum vara idealisk för att erbjuda tomter.
 • Befolkningsökning i Byarums delområde? Efterfrågan finns. Vi måste tänka på var vi kan bygga hållbart. Inte på åkermark.
 • Vaggeryds kommun sitter i guldsits, finns ingen risk i att göra investeringar gällande planering och kommunikationer- bara åk.
 • Avståndet till Jönköping är en dragkraft. Vi måste satsa även norrut mot log Point.
 • Planera för fler bostäder

Kommunikationer

 • E4:an upplevs vara en barriär för komma ut i naturen
 • Järnvägen upplevs bullrig speciellt de tomma frakttågen som skramlar mycket.

Lagastigen

 • Förbud mot genomfartstrafik för tungtrafik genom Byarum?
 • Lagastigen upplevs generera mycket trafik, platsen utanför skolan är läskiga rummet. Här stannar även skolbussarna.
 • Tung trafik på Lagastigen kopplat till nya Industriområden uppe på Stigamo

cykel

 • Belysning utmed cykelvägen till Vaggeryd efterfrågas av många.

Natur och friluftsliv

Natur och Kultur

 • Viktigt att bevara de öppna jordbrukslandskapen i hela delområdet (Jorarp, Rubeslätt, Gölen, Bratteborg, Lövåsen osv
 • Fina Natura 2000 områden i delområdet, viktigt att bevara dem alla
 • Bra samarbete med länsstyrelsen som hjälper markägare att på olika sätt värna om landskapet
 • Boende vill spara sitt öppna landskap
 • Fina gräsmarker i landskapet vid Jorarp
 • Lekplats i Byarum som är för alla önskas
 • Grillplats vid badplatsen
 • Långasjön och Sandahlsgölen är populära badställen
 • Galtaberget är ett intressant besöksmål
 • Eckerns strandområde är fint och värdefullt för bad- och friluftsliv
 • Ridklubben är populär, tankar finns att på utveckla verksamheten kopplat till rehabilitering för människor inom bl.a. psykisk ohälsa
 • Gärahovs storäng värdefull för Byarum
 • Kulturhistoriken är betydelsefull för Byarum med lederna och det kloster som låg väster om där kyrkan ligger idag
 • Hembygdsgården är en trevlig plats att vara på
 • Hitta fler besöksmål, mötesplatser och marknadsföra dem bättre (Hembygdsgård, gårdsbutiker)
 • Aktiviteter och mötesplatser för ungdomar

Leder och stråk

 • Fransiscusleden och Munkaleden kan stärkas genom fler bättre skyltar samt guidade turer och naturturism
 • Förtydliga de tre lederna (Munkaleden, Höglandsleden, Fransiscusleden)
 • Gnyltåns stråk är ett mycket värdefullt område
 • Det finns stigar i området bakom kyrkan med omnejd, de vill man gärna utveckla med enkla medel så att man kan komma fram längs hela sträckan för motion och rekreation.
 • Elljusspår någonstans i Byarum önskas
 • Fina motionsspår på stigar som ansluter ner mot Bäckalyckan i Vaggeryd
 • Bad-och friluftsliv kan utvecklas vid Fängen- Sandsjön, många som badar och vistas där

Näringsliv, handel och service

 • Växer befolkningsunderlaget behöver skolan byggas ut.
 • Marknadsför Byarum
Bild över olika kartor.Förstora bilden

Klicka för störra

1. Kommunikationer

Flest bilder på samma ställe på kartan fick finrummet. Placering på skolan och Gärhov Storäng även Hembygdsgården nämndes i samband med detta. Varningstriangel, läskiga rummet var utmed Laga stigen som är genomfartsväg genom Byarum. Många efterfrågade belysning utmed cykelvägen mot Vaggeryd

Den tunga trafiken mot Stigamo lyfts som ett störande och otryggt moment.

2. Natur och Friluftsliv

I Invånarna i Byarums delområde värdesätter sitt öppna odlingslandskap. I närområdet finns landsvägar som kantas av fin växtlighet och många leder, stigar/vägar och stråk som inbjuder till motion och rekreation. Gärhovs Storäng är ortens finrum tillsammans med hembygdsgården. I delområdet finns många sjöar med trevliga platser för bad och fiske.

3.Bebyggelseutveckling

I delområdet har man en positiv inställning till utveckling och ny bebyggelse. Invånarna ser gärna att det finns möjlighet att bygga nya hus i Byarum. Ortens västra delar pekas ut för detta.

Ett starkare befolkningsunderlag stödjer skolan som man är extra stolt över.

Vykort från dialogen

Under kvällen och eftermiddagen fick barn och vuxna skapa sin drömbild och hur de tycker att området ska utvecklas. Några idéer:

 • Balansgång
 • Simbassäng och godiskiosk
 • Tågstation
 • Tåget ska stanna
 • Överraskningskista
 • mer säkerhet vid järnvägen
 • Badplats vid Byarums sjön
 • Hus, träd och vatten
 • Hinderbana
 • Gräs, vatten och sol?
 • Grönsaksland, simbassäng, regnbågshus
 • Godis och glasskiosk, badhus
 • Blomkrukor och hus
 • Hus, en gosedjursenhörning, blommor
 • Det borde finnas racerbil och en monstertruck
 • Bassäng och hopptorn
Vykort ByarumFörstora bilden

Klicka för större.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund