Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Dialog om Hoks delområde 4 februari

Den 4 februari bjöd vi in till dialog om Hoks delområde. Här nedan hittar du en sammanfattning från kvällen.

Friluftsliv och rekreation

Idéer och synpunkter från invånarna kopplat till frilufsliv och rekreation:

Friluftsliv och rekreation

 • Österskog
 • Höglandsleden upp mot Hooks Herrgård
 • Skogsområden runt tätorten är bra för bär- och svampplockning samt som strövområde
 • Rensning och städning kring boulebanan önskas. Även någon bänk vid banan önskas. Tidigare så har de gått hem till en av personerna för att fika på dennes altan, men när det inte går längre så skulle det vara trevligt att umgås på platsen.
 • Skogen som skolan går till (norr om Morarp). De går längs stigar och bygger kojor.

Leder och stråk

 • Höglandsleden (koppling norrut till Hooks herrgård)
 • Promenadstig längs Hokaån

Kommunikationer

Idéer och synpunkter från invånarna kopplat till kommunikationerna:

 • Kollektivtrafik till Jkpg, fredag eller lördag kväll.
 • Cykel till jobbet: möjliggör cykelpendling till Hooks herrgård, många cyklar utmed vägen idag, farligt.

Sammanhållen bebyggelse

Under kvällen ställde vi frågan om vad invånarna i delområdet ville se för bebygelse i området. Invånarna tyckte bland annat:

 • Kan vi bygga längst med Hokaån?
 • Går det att bygga norröver?
 • Det finns fastigheter som inte sköts så snyggt idag, ser mest skräpigt ut. Kommunen skulle kunna köpa in dessa fastigheter och utveckla en park på den ena och bygga lägenheter.

Vad är invånarna stolta över?

Vi dialogen ställde vi frågan vad invånarna i delområdet var mest stolta över. Några svar som vi fick:

 • Litet men ändå stort
 • Närheten till skogen- man vill kunna gå ut bakom knuten och gå med hundarna i skogen, ta inte bort det värdet för då vill man flytta.
 • Herrgården
 • Leva Café
 • Julljus
 • Besöksnäring
 • Morarps- och Mörhulta mossar
 • Barnfamiljer väljer HOk
 • Hoks IF
 • Företagen- stolt över att jobba i Hok
 • Att jag är född i Hok
 • Kyrkan
 • Ungdoms- /barnverksamhet som Scouterna
 • Naturen
 • Cykellederna
 • Föreningslivet
 • Besöksnäring
 • Stolt över bra beslutsfattare

Övrigt

Kultur

 • Skapa nytt vardagsrum där gamla affären är? Häng för äldre samtidigt som man skulle kunna göra skatepark för de yngre bakom bygganden?
 • Ungdomarna behöver någonstans att vara. En plats ute med belysning och sittplatser eller i samband med verksamhetslokaler. Idag finns det undangömda platser som nyttjas för häng bland annat vid skolgården vilket inte är optimalt.

Läskiga rummet

 • Väg till Sandsjön dålig
 • Hastigheten på 30:an
 • Järnvägen vid industriområdet- har massor av stigar över sig, många passerar där.
 • Undergången järnvägen vid kyrkan- barn leker och tar sig över där
 • Passage av 30:an från bostadsområde till Slaggvarpsvägen söder om orten. Övergångsställe önskas av flera. Minst ca. 15 barn från bostadsområdet som passerar där ofta.
 • Spån blåser från industri inåt samhället- påverkar hälsan negativt upplevs det av de boende. De ifrågasätter därför placeringen av förskolan, samt att det är nära till järnväg.
 • Stort dike med vatten strax söder om industrin vid järnvägen, lockar till lek. Oro kring att barn dras till området och rör sig i järnvägens närhet.

Vardagsrummet

 • Kyrkan

Finrummet

 • Mysig grillplats och brygga vid Hokaån, Österskog
 • Österskog
 • Idrottsplatsen- mer aktivitet tidigare, många minnen
 • Vattenfallet vid Lindefors
 • Kyrkan

Vad kan göra området bättre?

 • Erbjuda de äldre boende
 • Bättre lekparker
 • Bättre belysning cykelväg
 • Ökad samverkan i föreningslivet, bygga en god samhällsstruktur underifrån?
 • Bättre information om naturreservat
 • Bättre tillgänglighet Morarps- Mörhulta mosse
 • Förbifart Vaggeryd- Malmbäck
 • Någonstans för ungdomarna. De vill till Vaggeryd för där finns det mycket att hitta på.
 • Göra det lättare för ungdomar att ta sig till Hoks IF. Gång och cykeltunnel under 30:an
 • Boulebanan måste fixas
 • Cykelväg behövs till Svenarum
 • Det finns bättre tomter att ta till (naturskönt område norrut från brandstationen)
 • Bra om kommunen ligger på Trafikverket så mycket som det går

Vision från Hok

 • Hyreshus för pensionärer
 • Viktigt att kommunen ser möjligheter i Hok som tredje största ort
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-02-25

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad