Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Hoks delområde

Hoks delområde ligger i kommunens nordöstra del. Här finns stora mossar, skogar, leder, stråk och sjöar som ger stor möjlighet till att utöva friluftsliv, att motionera och finna plats för rekreation.

I delområdet finns Hoks Herrgård med historiska anor som inbjuder såväl invånare och turister att ta del av den fina naturen i Hok med omnejd.

Följande information baseras på synpunkter från de som besökte kommunens dialog för Hoks delområde den 4 februari 2020.

Vad är invånarna stolta över?

 • Litet men ändå stort
 • Närheten till skogen- man vill kunna gå ut bakom knuten och gå med hundarna i skogen, ta inte bort det värdet för då vill man flytta.
 • Herrgården
 • Leva Café
 • Julljus
 • Besöksnäring
 • Morarps- och Mörhulta mossar
 • Barnfamiljer väljer Hok
 • Hoks IF
 • Företagen- stolt över att jobba i Hok
 • Att jag är född i Hok
 • Kyrkan
 • Ungdoms- /barnverksamhet som Scouterna
 • Naturen
 • Cykellederna
 • Föreningslivet
 • Besöksnäring
 • Stolt över bra beslutsfattare
 • Hyreshus för pensionärer
 • Viktigt att kommunen ser möjligheter i Hok som tredje största ort
 • Ett nyare bostadsområde vore trevligt

Vad är invånarna stolta över i Hok. Förstora bilden

Klicka för större

Invånarnas tankar och synpunkter

Boendeutveckling

 • Längs med Hokaån?
 • Norröver?
 • Det finns fastigheter som inte sköts så snyggt idag, ser mest skräpigt ut. Kommunen skulle kunna köpa in dessa fastigheter och utveckla en park på den ena och bygga lägenheter.
 • Erbjuda de äldre boende
 • Bättre lekparker
 • Det finns bättre tomter att ta till (naturskönt område norrut från brandstationen)

Kommunikationer

 • Förbifart Vaggeryd- Malmbäck
 • Kollektivtrafik till Jkpg, fredag eller lördag kväll.
 • Väg till Sandsjön dålig
 • Järnvägen vid industriområdet- har massor av stigar över sig, många passerar där.
 • Undergången järnvägen vid kyrkan- barn leker och tar sig över där
 • Undergång järnvägen
 • Fartgupp i kurvan Sågverksvägen
 • Sätt 30 km/h som hastighetsbegränsning på Brunnsgatan, med start redan från Lindegatan.

Riksväg 30

 • Hastigheten på RV 30:an
 • Passage av 30:an från bostadsområde till Slaggvarpsvägen söder om orten.
 • Övergångsställe önskas av flera. Minst ca. 15 barn från bostadsområdet som passerar där ofta.
 • Möjlighet att korsa 30:an söder om rondellen

Cykel

 • Cykel till jobbet- möjliggör cykelpendling till Hooks herrgård, många cyklar utmed vägen idag, farligt.
 • Ungdomarnas möjligheter att ta sig till Hoks IF
 • Bättre belysning längs cykelväg (till Vgd)
 • Cykelväg behövs till Svenarum

Natur och friluftsliv

Natur och Kultur

 • Mysig grillplats och brygga vid Hokaån, Österskog
 • Österskog
 • Herrgård
 • Skogsområden runt tätorten är bra för bär- och svampplockning samt som strövområde
 • Rensning och städning kring boulebanan önskas. Även någon bänk vid banan önskas. Skogen som skolan går till (norr om Morarp). De går längs stigar och bygger kojor.
 • Bättre tillgänglighet Morarps- Mörhulta mosse

Leder och stråk

 • Höglandsleden (koppling norrut till Hooks herrgård)
 • Promenadstig längs Hokaån
 • Höglandsleden upp mot Hooks Herrgård

Landskapets befintliga värden (smultronställen)

 1. Ekön- plats som tidigare har varit fin att vara på. Men svårt att ta sig ut dit.
 2. Sjöeryd- närområde. Stor orörd natur med vackra hus och fina sjöar.
 3. Skomakarens kammare (lite utanför Hok dock)- mytomspunnen plats, ravin, rep och stegar så man kan ta sig fram, grotta.
 4. Crossbanan- söder om Hoks tätort.
 5. Fin utsikt vid telemasten- söder om jordbruksmarken i södra Hok.
 6. Runsten i Hoks tätort.
 7. Julljus i Hoks tätort. Har besökare utifrån, café, även mysigt för invånare.
 8. Lindefors damm- historiskt område, en byggnad somnu förfallit med som ändå är uppskattad av invånare
 9. Vilsam skog, öster om Hoks centrum, fina promenadstråk i anslutning till tätorten.
 10. Längs med Hokaån finns några badplatser som inte används lika mycket som dem vid Sandsjön men de används ibland.
 11. Hooks Herrgård- även de som bor nyttjar herrgården för att typ att ta en öl på kvällen, spa
 12. Hooks camping.
 13. Leva café- öster om Hoks herrgård. Lite work shops, säljer lite inredning, café.
 14. Rävaskansen- Höjd norr om Hooks herrgård, utsiktsplats.
 15. Sofias kulle- drottning Sofia red dit med sin häst. Utsikt, lite igenvuxen.
 16. Vacker orörd natur runt sjöarna kring Tängsjön, Sandsjön och Kärringasjön.
 17. Åhult- en liten bro mellan Sandsjön och Fängen. Man gå och cykla över, många som tar sig dit för sinnlig upplevelse, lugn.
 18. Udde på östra sidan av Fängen som är en härlig plats att åka till.
 19. Öster om Fängen- lilla Hawaii, en badplats som man får gå en bra sträcka att ta sig till, går inte att ta bil. Gör att den är mer privat, lung.
 20. Alnaberget med jättegrytor, längs med vandringsled? Sydöstra delen av Hoks delområde.
 21. Fågeltorn vid Tängsjön
 22. Jägarehemmet, sydost om Hoks tätort, östra sidan av Hokaån.
 23. Lyngemadssjön, naturreservat.
 24. Badplatsen vid Sandsjön.
 25. Jaktkoja strax unanför campingen, typ ett vindskydd där man kan stanna till under en promenad.
 26. Många vandringsrundor, vandringsstigar som uppskattas mycket av de som bor där. Tex. runt sjöarna vid Sjöeryd (Norrasjön och Södersjön).
 27. Cykelrundor, framförallt runt och längs med sjöarna och vattnet. (tex. runt Sandsjön, Tängsjön, Kärringasjön eller från Hoks tätort till Hoks herrgård, över ån till badplatsen, Sandsjön , ner till Vaggerydsvägen)
 28. Gröna rummet: stigen längs med Hokaån öster om samhället samt Lindefors.

Näringsliv, handel och service

 • Idrottsplatsen - mer aktivitet tidigare, många minnen
 • Kyrkan
 • Skapa nytt vardagsrum där gamla affären är? Häng för äldre samtidigt som man skulle kunna göra skatepark för de yngre bakom bygganden? (Per- Erik kommenterade senare under kvällen att när ny matsal byggs så har det funnits tankar kring hur denna miljö skulle kunna användas i fler avseenden utanför skoltid, till exempel som mötesplats för äldre och unga).
 • Ungdomarna behöver någonstans att vara. En plats ute med belysning och sittplatser eller i samband med verksamhetslokaler. Idag finns det undangömda platser som nyttjas för häng bland annat vid skolgården vilket inte är optimalt.
 • Någonstans för ungdomarna. De vill till Vaggeryd för där finns det mycket att hitta på.
 • Ökad samverkan i föreningslivet, bygga en god samhällsstruktur underifrån?
Bild över olika kartor.Förstora bilden

Klicka för störra

1. Kommunikationer

Många placerade ut Varningstriangel, läskiga rummet var utmed Riksväg 30 som är genomfartsväg genom Hok. Cykelväg efterfrågas av delområdets invånare till Sveanrum och belysning på GC-vägen mot Vaggeryd.

Den tunga trafiken lyfts som ett störande och otryggt moment.

2. Natur och Friluftsliv

Invånarna i Svenarums delområde värdesätter sin närnatur med mossar, skog och sjöar. I delområdet finns rikligt med natur och friluftsliv med fina leder och stråk I delområdet finns fina sjöar med trevliga platser för bad och fiske. Området runt Lindefors används flitigt i vardagsmotionen och pekas ut som ortens finrum tillsammans med Hoks Herrgård med omgivning.

3.Bebyggelseutveckling

I delområdet har man en positiv inställning till att ges möjlighet att kunna bo kvar när man inte längre vill eller kan fortsätta vara husägare. Fler lägenheter efterfrågas från både ungdomar och äldre. Invånarna ser gärna att det finns möjlighet att bygga nya hus i Hok. Mer lekplats aktiviteter för yngre barn och en plats för ungdomar att vara på.

Vykort från dialogen

Under kvällen och eftermiddagen fick barn och vuxna skapa sin drömbild och hur de tycker att området ska utvecklas. Några idéer:

 • En lekplats.
 • En Harry Potter arena
 • Djursjukhus
 • Studsmatta med sele och rep så man kan hoppa högre upp
 • Rutschkana vid Hoks skola
 • Bassäng (ute eller inne) , ridskola, affär, linbana
 • En grotta
 • Vattenrutschkana
 • Rutschkana med sand och dörr
 • Linbana
 • Ridbana
 • Stötgrej som finns på Isaberg
 • Studsmatta
 • Agilitybana där man kan träna med sin hund
 • En stor kompisgunga
 • Ridskola
 • Golfbana
 • En bro eller tunnel över Rv 30
 • Klätterställning
 • Rondell, tunnel, bro eller bättre övergångsställe på väg till skolan
 • Badhus med hopptorn och rutschbana
 • Kickbikeramp
 • Lianer
 • Linbana

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund