Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Dialog om Klevshults delområde 25 februari

Den 25 februari bjöd vi in till dialog om Klevshults delområde. Cirka 60 personer besökte skolan och deltog på dialogen under kvällen. Här nedan hittar du en sammanfattning från kvällen.

Friluftsliv och rekreation

Idéer och synpunkter från invånarna kopplat till frilufsliv och rekreation:

Friluftsliv och rekreation

 • ”Sockenpunkten” tre olika socken områden möts en punkt vid bron vid Lagan.
 • Utegym vid aktivitetsplatsen Brandbilen
 • Promenadvägar runt Fryebo

Leder och stråk

 • Promenadstig längs Lagans västra sida

Kommunikationer

Idéer och synpunkter från invånarna kopplat till kommunikationerna:

 • Viktigt att kollektivtrafiken finns kvar i framtiden
 • Idag är det bra kommunikationer, tåg som avgår varje timma. Närheten till Värnamo – kulturutbud mm.
 • Farthinder till skolan
 • Snöskottning dålig
 • Sen gatusopning på våren

Cykel

 • Fina cykelvägar i delområdet

Sammanhållen bebyggelse

Under kvällen ställde vi frågan om vad invånarna i delområdet ville se för bebygelse i området. Invånarna tyckte bland annat:

 • Fler attraktiva tomter behöver fram för att öka befolkningsunderlaget.
 • Tomter borde säljas till lägre pris.
 • Marknadsför boende mot Värnamo.
 • Skapa förutsättning att bo kvar i området när äldre vill sälja villan genom fler boendeformer.
 • Befintliga hyresrätter är bebodda, fastighetsägare uppger att förfrågningar inkommer veckovis.
 • Ny undersökning om viljan att flytta till lägenhet behövs.
 • Lägenheter på befintlig detaljplan vid lekplatsen
 • Radhus
 •  

Vad är invånarna stolta över?

Vi dialogen ställde vi frågan vad invånarna i delområdet var mest stolta över. Några svar som vi fick:

 • Sammanhållning bland invånare
 • Trygghet
 • Bra plats för barn
 • Skolan och förskolan
 • Lokala företagen, arbetstillfällena
 • Tures torg, fint
 • Flertalet hushåll är anslutna till samhällsföreningen
 • Lekplatsen, fotbollsplanen – barn i olika åldrar har aktiviteter med varandra på dessa platser
 • Invånarna
 • motionsspåret

Vision från Klevshult

 • Fler inflyttade barnfamiljer
 • Behålla och utveckla skola och förskola
 • Ny bebyggelse
 • Marknadsföra boende i området och boendets guldkorn och fördelar

Övrigt

Kultur

 • Skapa nytt vardagsrum där gamla affären är? Häng för äldre samtidigt som man skulle kunna göra skatepark för de yngre bakom bygganden? (Per- Erik kommenterade senare under kvällen att när ny matsal byggs så har det funnits tankar kring hur denna miljö skulle kunna användas i fler avseenden utanför skoltid, tex som mötesplats för äldre och unga).
 • Ungdomarna behöver någonstans att vara. En plats ute med belysning och sittplatser eller i samband med verksamhetslokaler. Idag finns det undangömda platser som nyttjas för häng bland annat vid skolgården vilket inte är optimalt.
 • Idrottshall för skolan och till uthyrning på kvällar
 • Utveckla Tures Torg

Läskiga rummet

 • Spårspring vid stigar som leder till exempelvis pulkabacken
 • Saknas viltstängsel på del av E4:an
 • Sanitära olägenheter söder om Rasta i skogen och omnejd
 • Otryggt att cykla på gamla E4:an, höga hastigheter och tung trafik. (Klevshult-Skillingaryd)

Vardagsrummet

 • Kyrkan
 • Klevshults idrottsplats
 • Skolan

Finrummet

 • Tures torg
 • Aktivitetsplatsen, lekplatsen
 • Klevshults idrottsplats
 • Upprätta portabla blomsterlådor (ex plantering i skottkärra)
 • Fryebo
 • Fagerhults plantskola

Vad kan göra området bättre?

 • Erbjuda de äldre boende
 • Bättre lekparker
 • Bättre belysning cykelväg
 • Ökad samverkan i föreningslivet, bygga en god samhällsstruktur underifrån?
 • Bättre information om naturreservat
 • Bättre tillgänglighet Morarps- Mörhulta mosse
 • Förbifart Vaggeryd- Malmbäck
 • Någonstans för ungdomarna. De vill till Vaggeryd för där finns det mycket att hitta på.
 • Göra det lättare för ungdomar att ta sig till Hoks IF. Gång och cykeltunnel under 30:an
 • Boulebanan måste fixas
 • Cykelväg behövs till Svenarum
 • Det finns bättre tomter att ta till (naturskönt område norrut från brandstationen)
 • Bra om kommunen ligger på Trafikverket så mycket som det går

Övriga punkter

 • Önskar grus till boulebanan, inte drift. Boulebanan används flera gånger/veckan.
 • Bidrag som sökt av föreningar ger enbart 30% kostnadstäckning.
 • Bullervallen mot E4:an behöver förbättras, den har sjunkit ned.
 • Känner oro då det planeras för F-3, innebär mindre klasser och kan då bli svårare att hitta kompisar. Storlek på klasserna idag är lagom, ca 12-15 st. Attraktiviteten för skolan kan minska då klasserna blir för små.
 • Naturen viktig för skolans attraktivitet, marknadsför detta mer som guldkorn i jobbannonser etc. Är idag svårt att rekrytera vikarier.
 • Skolan viktig för att kunna bo kvar.
 • Ge bättre stöd och mer bidrag för att startaverksamheter i samhället ex cafe
 • Bra med Gröntipp, synd att årliga grovsopsinsamlingen försvinner
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-03-04

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad