Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Klevshults delområde

Klevshults delområde ligger i kommunens södra del. Här flyter Lagan igenom och bildar ett vackert blått stråk. Landskapet i delområdet är varierat och kuperat. Här finns odlingsmarker, stora skogar, utsiktsplatser och sjöar.

Följande information baseras på synpunkter från de som besökte kommunens dialog för Klevshult delområde den 25 februari 2020.

Vad är invånarna stolta över?

 • Sammanhållning bland invånare
 • Trygghet
 • Bra plats för barn
 • Skolan och förskolan
 • Lokala företagen, arbetstillfällena
 • Tures torg, fint
 • Flertalet hushåll är anslutna till samhällsföreningen
 • Lekplatsen, fotbollsplanen – barn i olika åldrar har aktiviteter med varandra på dessa platser
 • Invånarna
 • motionsspåret

Invånarnas tankar och synpunkter

Boendeutveckling

 • Fler attraktiva tomter behöver fram för att öka befolkningsunderlaget. Tomter borde säljas till lägre pris.
 • Våga satsa på området
 • Marknadsför boende mot Värnamo.
 • Skapa förutsättning att bo kvar i området när äldre vill sälja villan genom fler boendeformer.
 • Befintliga hyresrätter är bebodda, fastighetsägare uppger att förfrågningar inkommer veckovis.
 • Ny undersökning om viljan att flytta till lägenhet behövs.
 • Fler inflyttade barnfamiljer
 • Ny bebyggelse

Kommunikationer

 • Viktigt att kollektivtrafiken finns kvar i framtiden
 • Idag är det bra kommunikationer, tåg som avgår varje timma. Närheten till Värnamo – kulturutbud mm.
 • Farthinder till skolan
 • Spårspring vid stigar som leder till exempelvis pulkabacken
 • Saknas viltstängsel på del av E4:an
 • Sanitära olägenheter söder om Rasta i skogen och omnejd
 • Bullervallen mot E4:an behöver förbättras, den har sjunkit ned.

Cykel

 • Otryggt att cykla på gamla E4:an, höga hastigheter och tung trafik. (Klevshult-Skillingaryd)

Natur och friluftsliv

Natur och Kultur

 • Fina vägar att cykla på i delområdet
 • ”Sockenpunkten” tre olika socken områden möts en punkt vid bron vid Lagan.
 • Önskar grus till boulebanan, inte drift. Boulebanan används flera gånger/veckan.
 • Bidrag som sökt av föreningar ger enbart 30% kostnadstäckning
 • satsa på föreningarna
 • samarbete samhällsförening-kommun

Leder och stråk

 • Promenadstig längs Lagans västra sida

Näringsliv, handel och service

 • Behålla och utveckla skola och förskola
 • Känner oro då det planeras för F-3, innebär mindre klasser och kan då bli svårare att hitta kompisar. Storlek på klasserna idag är lagom, ca 12-15 st. Attraktiviteten för skolan kan minska då klasserna blir för små.
 • Naturen viktig för skolans attraktivitet, marknadsför detta mer som guldkorn i jobbannonser etc. Är idag svårt att rekrytera vikarier.
 • Skolan viktig för att kunna bo kvar.
Bild över olika kartor.Förstora bilden

Klicka för störra

1. Kommunikationer

Många placerade ut Varningstriangel, läskiga rummet var utmed E4:an, järnvägen samt genomfartsvägen genom Klevshult. Belysning och Cykelväg till Skillingaryd efterfrågas. Den tunga trafiken (till sågverks industrin) lyfts som ett störande och otryggt moment.

2. Natur och Friluftsliv

Invånarna i Svenarums delområde värdesätter sin närnatur med fina leder och stråk utmed Lagan och landsvägar för cykel- eller längre promenadturer.

3.Bebyggelseutveckling

I delområdet har man en positiv inställning till bebyggelseutveckling av olika former. Fler villor och lägenheter och hjälp av kommunen att marknadsföra orten gentemot Värnamo. Lekplatsen Brandbilen och Thures Torg pekas ut som ortens funrum.

Vykort från dialogen

Under kvällen och eftermiddagen fick barn och vuxna skapa sin drömbild och hur de tycker att området ska utvecklas. Några idéer:

 • Bilbana
 • Karusell
 • Gräsplan för fotboll utanför skolan
 • Klätterställning
 • Bana för käpphästar
 • Ridbana
 • Discohus
 • Fotbollsplan
 • Crossbana
 • Hockeyarena
 • Yoump
 • Pingishall
 • Utegym
 • Hockeygymnasie
 • Fotbolls gräsplan vid skolan
 •  
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund