Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Dialog om Svenarums delområde 21 januari

Den 3 december 2019 bjöd vi in alla som bor, lever eller verkar i Svenarums delområde till dialog. Fokus under dialogen låg på områdets utveckling. Här nedan ser du en sammanfattning av kvällen.

Friluftsliv och rekreation

 • Friluftliv är en stor tillgång
 • Svenarums hill
 • Hatten, utsiktspunkt
 • Fina badplatser
 • Levande landsbygd och bra föreningsliv
 • Lägergård i Långserum


Leder och stråk

 • Häråns dalgång och vattnet, blått stråk

Kommunikationer

 • Bil till jobbet i stora delar av delområdet pga av brist på kollektivtrafik och gc-väg
 • Hastighet genom Svenarum borde vara 50.
 • Genom delområdet går mycket trafik kan man fånga upp detta?
 • Det handlar om att skylta och visa upp det som finns så att de som åker igenom stannar till.
 • Tungatrafik och höga hastigheter. Lägre hastigheter hade gjort mycket.
 • Cykel
  • Gång- och cykelväg utmed RV 30 till Hok
  • Cykelväg till Vaggeryd
  • Cykelväg på ledningsgatan
  • Cykelväg till bäck Lämpligt att göra gc nu när man röjer för va ledningen

Sammanhållen bebyggelse

 • Fler lägenheter i Svenarum för de som vill bo kvar

Övriga synpunkter

 • Landskapet i delområdet
  • Sälja tomt på landsbygden (sonen till Gunilla kanotverksamheten)
  • Levande landsbygd
  • Landskapets tillgång och värden
 • Läskiga rummet
  • RV 30
  Finrummet
  • Finrum kyrkan och hembygdsgården
  Kultur
  • Kyrkan

Vad är invånarna stolta över och vad saknas?

Stolthet

 • Bostäder levande landsbygd
 • Gemenskapen i delområdet
 • Kvarnen som mötesplats i Hagafors
 • Svenarums hill (skidbacken)
 • Bönderna som håller igång en levande landsbygd
 • Svenarums UV scoutkår
 • Lägergård i Långserum
 • Häråns dalgång och vattnets variation
 • Landskapets tillgång och värden
 • Musikkår
 • Tennisklubb
 • Fina fiskeområden
 • Fina vägar att cykla på
 • Stensjökvarnsskogens naturskyddsområde
 • Öppna odlingslandskapet
 • Naturen
 • Vacker natur
 • Skola och barnomsorg
 • Mycket barn i delområdet, barnvänlig
 • Fina gamla hus
 • Hembygdsgården
 • Få lägenheter men de uppskattas
 • kyrkan
 • Stolfabriken- Hagafors
 • Torvfabriken
 • Fiber är en stor fördel och mycket positivt att kommunen satsat på detta så att även kommuninvånarna i ytterområdena kan ges möjlighet till detta till ett rimligt pris.

Vad kan utvecklas?

 • Ökad turismsatsning för cykel. Att vara ett delområde där man kan cykla mellan målpunkter.
 • Utveckling av badplatserna. Ex Rollstorpsbadplats med toaletter och hänvisning dit osv
 • Loppisrunda och fik, levande landsbygd
 • Att upprätta en ställplats för husbilar vid hembygdsgården
 • Skyltning av våra pärlor, fina platser.
 • Hjälp med marknadsföring, människor måste veta om våra pärlor.
 • Finna arbetsplatser och arbetsområden inom delområdet- alla ska inte behöva resa bort. Kan vara t.ex inom turism
 • Bygg lägenheter så att vi slipper flytta ifrån området. Då hus säljs skapas flyttkedjor
 • Skolan kan vara en plats för annan verksamhet, hur kan man göra skolan starkare?
 • Satsa mer på skolan om området ska växa
 • Liten gymnastiksal för skola och allmänheten
 • Depåbibliotek på skolan
 • Höglandsleden, upprustning ex vindskyddet och bron.
 • Ett fik nära rv 30, Hembygdsgården
 • Kommunicera historien om Långserum med samma metod som på kyrkogården gps info?
 • Om det ska byggas måste det också finnas kollektivtrafik- kollektivtrafik ökar attraktiviteten
 • Bostadssatsning via Ödehus, en möjlighet att få fler som kan bo i området
 • Utegym för alla åldrar
 • Fler möjligheter till Öppet hus för markägare. För att hjälpa dem hur man går tillväga om man vill stycka av och bygga
 • Yxenhaga, satsning på cykling i samarbete med Hestra BB. Cykelturismen växer
 • Yxenhaga håller på att öppna restaurangen och möjlighet till fik finns också. Utvecklingspotential.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-02-06

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad