Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Dialog om Svenarums delområde 21 januari

Den 3 december 2019 bjöd vi in alla som bor, lever eller verkar i Svenarums delområde till dialog. Fokus under dialogen låg på områdets utveckling. Här nedan ser du en sammanfattning av kvällen.

Friluftsliv och rekreation

 • Friluftliv är en stor tillgång
 • Svenarums hill
 • Hatten, utsiktspunkt
 • Fina badplatser
 • Levande landsbygd och bra föreningsliv
 • Lägergård i Långserum


Leder och stråk

 • Häråns dalgång och vattnet, blått stråk

Kommunikationer

 • Bil till jobbet i stora delar av delområdet pga av brist på kollektivtrafik och gc-väg
 • Hastighet genom Svenarum borde vara 50.
 • Genom delområdet går mycket trafik kan man fånga upp detta?
 • Det handlar om att skylta och visa upp det som finns så att de som åker igenom stannar till.
 • Tungatrafik och höga hastigheter. Lägre hastigheter hade gjort mycket.
 • Cykel
  • Gång- och cykelväg utmed RV 30 till Hok
  • Cykelväg till Vaggeryd
  • Cykelväg på ledningsgatan
  • Cykelväg till bäck Lämpligt att göra gc nu när man röjer för va ledningen

Sammanhållen bebyggelse

 • Fler lägenheter i Svenarum för de som vill bo kvar

Övriga synpunkter

 • Landskapet i delområdet
  • Sälja tomt på landsbygden (sonen till Gunilla kanotverksamheten)
  • Levande landsbygd
  • Landskapets tillgång och värden
 • Läskiga rummet
  • RV 30
  Finrummet
  • Finrum kyrkan och hembygdsgården
  Kultur
  • Kyrkan

Vad är invånarna stolta över och vad saknas?

Stolthet

 • Bostäder levande landsbygd
 • Gemenskapen i delområdet
 • Kvarnen som mötesplats i Hagafors
 • Svenarums hill (skidbacken)
 • Bönderna som håller igång en levande landsbygd
 • Svenarums UV scoutkår
 • Lägergård i Långserum
 • Häråns dalgång och vattnets variation
 • Landskapets tillgång och värden
 • Musikkår
 • Tennisklubb
 • Fina fiskeområden
 • Fina vägar att cykla på
 • Stensjökvarnsskogens naturskyddsområde
 • Öppna odlingslandskapet
 • Naturen
 • Vacker natur
 • Skola och barnomsorg
 • Mycket barn i delområdet, barnvänlig
 • Fina gamla hus
 • Hembygdsgården
 • Få lägenheter men de uppskattas
 • kyrkan
 • Stolfabriken- Hagafors
 • Torvfabriken
 • Fiber är en stor fördel och mycket positivt att kommunen satsat på detta så att även kommuninvånarna i ytterområdena kan ges möjlighet till detta till ett rimligt pris.

Vad kan utvecklas?

 • Ökad turismsatsning för cykel. Att vara ett delområde där man kan cykla mellan målpunkter.
 • Utveckling av badplatserna. Ex Rollstorpsbadplats med toaletter och hänvisning dit osv
 • Loppisrunda och fik, levande landsbygd
 • Att upprätta en ställplats för husbilar vid hembygdsgården
 • Skyltning av våra pärlor, fina platser.
 • Hjälp med marknadsföring, människor måste veta om våra pärlor.
 • Finna arbetsplatser och arbetsområden inom delområdet- alla ska inte behöva resa bort. Kan vara t.ex inom turism
 • Bygg lägenheter så att vi slipper flytta ifrån området. Då hus säljs skapas flyttkedjor
 • Skolan kan vara en plats för annan verksamhet, hur kan man göra skolan starkare?
 • Satsa mer på skolan om området ska växa
 • Liten gymnastiksal för skola och allmänheten
 • Depåbibliotek på skolan
 • Höglandsleden, upprustning ex vindskyddet och bron.
 • Ett fik nära rv 30, Hembygdsgården
 • Kommunicera historien om Långserum med samma metod som på kyrkogården gps info?
 • Om det ska byggas måste det också finnas kollektivtrafik- kollektivtrafik ökar attraktiviteten
 • Bostadssatsning via Ödehus, en möjlighet att få fler som kan bo i området
 • Utegym för alla åldrar
 • Fler möjligheter till Öppet hus för markägare. För att hjälpa dem hur man går tillväga om man vill stycka av och bygga
 • Yxenhaga, satsning på cykling i samarbete med Hestra BB. Cykelturismen växer
 • Yxenhaga håller på att öppna restaurangen och möjlighet till fik finns också. Utvecklingspotential.
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-02-06

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision