Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Tofteryd med omnejd

Tofteryd ligger inom Skillingaryds delområde. Öster om tätorten. Stor del av Tofteryds området består av småskaligt jordbrukslandskap med mycket odlingsmarker och skog.

I området finns även Skillingaryds skjutfält som är ett riksintresse. Följande information baseras på synpunkter från de som besökte Tofteryd med omnejd den 10 mars 2020.

Vad är invånarna stolta över?

 • Människorna och skolan
 • Stolt över att vara född här
 • Riktiga invånare
 • Vacker natur och omgivning
 • Gammalt anrikt landskap
 • Människornas drivkraft
 • Levande bygd
 • Kämpaglöd, samlas kring projekt ex Tallnäs och skolan
 • Christer (Johannas man)
 • Det man beslutar genomför man
 • Samarbete inom olika föreningar
 • Revyn
 • Aktiv ungdomsverksamhet
 • Generationsöverskridande bygd med god sammanhållning

Invånarnas tankar och synpunkter

Boendeutveckling

 • Möjlighet att bo kvar hela livet- lägenheter
 • Seniorboende på Tallnäs, kommunala äldrebostäder på landsbygden intill Tallnäs
 • Va-till Tofteryd ett sätt för kommunen att stötta Tofthagaskolan
 • Tillåt byggnation inom bullerzonen
 • Generationsboende i norra området kräver att bullerzonen minskas
 • Fler tomter om fler ska kunna bo i området
 • Skapa förutsättning att bo kvar i området, lägenheter
 • Att kunna bygga och bo i hela området
 • Byggbarmark NU inte sen
 • Bygga eller inte bygga på jordbruksmark
 • Bygg inte på åkrar, bygg på skogsmark
 • Fina Gårdsbutiker
 • Företag ex snickerier, Åkeri mm
 • Fina Jordbruk med drivande personer i ex- Starkeryd, Sjöbo. Linneryd

Kommunikationer

 • Sänk hastigheten på vägen till skolan
 • Farthinder på vägen ner mot skolan
 • Läskigt att åka skolbuss

Cykel

 • Cykelvägen mellan Skillingaryd och Tofteryd
 • Cykelväg mellan Starkeryd och tallnäs
 • Cykelvägen borde fortsätta efter Tofteryd och kyrkan så att alla barn kan cykla till skolan
 • Att cykelvägen blir av
 • Cykelvägsfrågan slutar inte på Tallnäs viktigt att den även fortsätter.

Natur och friluftsliv

Natur och Kultur

 • Utveckla badplatsen med bänkar och bord.
 • Skylt om rökförbud på badplatsen
 • Utegym vid badplatsen
 • Promenadvägar runt nordöstra Linnesjön, fina rundor på ca 1 h.
 • Något för vuxna på badplatsen ex. utegym och kiosk
 • Glasskiosk vid badplatsen
 • Rastplats vid norra Linnesjön
 • Näset- utkikspunkt
 • Badplatsen
 • Peos Lada i Nåthult
 • Tallnäs- evenemang som anordnas där ex Quis, konserter mm
 • Visa omvärlden våra kulturella smultronställen

Leder och stråk

 • Munkaleden
 • Bättre skyltning av Munkaleden
 • Fina promenadvägar runt sjön

Näringsliv, handel och service

 • Växtbytesplats
 • Skolan
 • Gårdsbutikerna
 • Är skolan dubbel så stor- nej den är lagom, den ska vara liten
 • Bättre mobiltäckning

Vykort från dialogen

Under kvällen och eftermiddagen fick barn och vuxna skapa sin drömbild och hur de tycker att området ska utvecklas. Några idéer:

 • Mer affärer, frukt
 • Glasskiosk vid sjön
 • Vattenrutschkanor och ett hopptorn vid badplatsen samt en bra fotbollsplan
 • Korvkiosk
 • Glasskiosk vid Linnesjön ”Strandkiosken”
 • Glasskiosk vid badplatsen
 • Kiosk vid kyrkan
 • Lekplats, glasskiosk, bra fotbollsplan, hopptorn
 • Studsmatta på stranden
 • Glasskiosk vid badplatsen
 • Gokartbana
 • Lekplats i byn med rutschbana ner i vattnet
 • Lekpark i byn
 • En rutschkana ner i vatten/pool
 • Kiosk vid badplatsen med korv och glass
 • Kiosk vid kyrkan
 • Glasskiosk vid sjön
 • En park i byn och en pool
 • gungbräda på skolgården
 • badmintonplan
 • lekpark
 • godiskiosk vid linnesjön
 • studsmatta på stranden
 • ridskola nära skolan
 • plantera mer träd och växter
 • cykelväg
 • kiosk vid skolan ”Tofthagakiosken”
 • sänk hastigheten och gör ett övergångställe vid stora vägen vid Tallnäs
 • Pool vid linnesjön med rutschkana
 • Glasskiosk vid badplatsen
 • Glasskiosk på stranden, hästtrafik, gångbana och cykelväg
 • Flygplats
 • Strandkiosk
 • Vattenrutschbana vid badplatsen, den ska heta zebran och vara som en toalett
 • Cykelväg
 • Utegym och lekplats
 • Utegym vid badplatsen
 • Stort utegym vid badplatsen som kan användas av unga och gamla
 • Cykelväg
 • Affär och bio
 • ”jag tycker det är bra som det är!”
 • Bättre cykelväg
 • Glasskiosk vid sjön
 • Gungbräda på skolgården
 • Studsmatta på stranden
 • Cykelväg till Skillingaryd, glaskiosk vid badplatsen och en arena för innebandy
 • Cykel-och gångväg
 • Ett regnskydd vid vår busshållplats vid skylten vid Henriksbo
 • Skatepark och asfaltsplätt i Kushult
 • Önskar det fanns mer soptunnor överallt , så att det inte hamnar i naturen
 • Cykelväg till Skillingaryd
 • Cykelväg till Skillingaryd och klevshult
 • Vollybollnät på skolgården
 • Cykelväg från Skillingaryd till Tallnäs
 • Affär och cykelväg
 • Bättre fiskevatten
 • Affär i Tofteryd
 • Cykelväg från Tofteryd till Skillingaryd, Glasskiosk vid badplatsen, renare toaletter vid badplatsen
 • Cykelväg, café vid Linnesjön
 • Gokartbana
 • Cykelväg
 • Träluftballong som man kan gå in i.
 • Glasskiosk vid sjön
 • Flytbrygga med hopptorn
 • Lekpark med pool
 • Mataffär, glasskiosk och cykelväg
 • Lekpark i byn med armgång
 • ”Att bilarna kör saktare genom byn
 • Kiosk vid Linnesjön”
 • ”Jag tycker det är bra som det är”
 • Glasskiosk på stranden vid Linnesjön
 • Studsmatta på stranden
 • Kiosk på skolgården och en korvkiosk på stranden
 • sänk hastigheten vid Starkeryd, mer lekplatser i Starkeryd
 • sportbutik i Vaggeryd för det är långt och onödigt att åka till Jönköping
 • kiosk vid linnesjön
 • trafikljus vid stora vägen och en mataffär. Glasskiosk vid Linnesjön
 • korv, glass och sockervaddskiosk på stranden
 • downhillbana
 • stor arena för sportaktiviteter
 • godisaffär
 • vattenrutschkana ner i sjön
 • en bergodalbana vid Linnesjön
 • vattenrutschkana ner i sjön

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Hanna Grönlund