Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Inkomna motioner

Motioner är förslag som ställs av ledamöter i kommunfullmäktige. Här samlas samtliga inkomna motioner. Efter att kommunfullmäktige fattat beslut om motionen finns även beslutet publicerat.

Motioner är skriftliga förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. En motion bereds (utreds) först av den eller de nämnder som har hand om den fråga som motionen handlar om.

Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. En motion bör besvaras inom ett år.

Inkomna motioner

Här samlas samtliga inkomna motioner till kommunfullmäktige.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Lovisa Albertsson