Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Skicka medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Vaggeryds kommun har möjlighet att lämna medborgarförslag. Det spelar ingen roll hur gammal du är. Det är kommunfullmäktige som ger i uppdrag att utreda förslag och fattar beslut om förslagen.

Du kan skicka in ditt medborgarförslag genom att fylla i formuläret nedan. Du kan också skicka ditt förslag till oss med posten eller besöka oss och lämna in det personligen. Länkar till blanketterna finns nedan. Saknar förslaget kontaktuppgifter behandlas inte ärendet utan registreras enbart som inkommen handling.

Kraven på förslaget är att det:

  • berör kommunens ansvarsområde
  • utmynnar i en konkret åtgärd/förändring
  • inte är av rasistisk eller av odemokratisk natur och
  • inte berör myndighetsutövning mot enskilda.

Du som lämnar ett medborgarförslag har möjlighet att redogöra för ditt förslag inför fullmäktige. Vi kan komma att behöva kontakta dig som skickar förslag för att vara säkra på att det är rätt avsändare som lämnat in förslaget eller om det behöver kompletteras på något sätt.

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, postnummer, postadress, telefon och e-post. Syftet med en sådan behandling är för att kunna registrera ditt medborgarförslag men också för att säkerhetsställa att du är folkbokförd i Vaggeryds kommun.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ”rättsliga förpliktelse”. Dina uppgifter kommer att sparas enligt arkivlagen och kommunens informationshanteringsplan.

När du lämnar in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling och alla har rätt att läsa det. Dina uppgifter, till exempel ditt namn, delas också i kommunens demokratiska process gällande ärendehantering, (kallelse, sammanträdesprotokoll och extern publicering), förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post kommunstyrelsen@vaggeryd.se eller telefon 0370-67 80 00.

Du når vårt dataskyddsombud på
Johan Isaksson. Dataskyddsombud
Telefon: 036-10 28 02,
E-post: stk-dataskyddsombud@jonkoping.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Skicka in medborgarförslag

För att säkerhetsställa att du är folkbokförd i Vaggeryds kommun behöver du fylla i uppgifterna nedan.
Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
För att säkerhetsställa att du är folkbokförd i Vaggeryds kommun behöver du fylla i uppgifterna nedan.
Information till dig som skickar in medborgarförslag
När du lämnar in ett medborgarförslag blir det en offentlig handling och alla har rätt att läsa det. Dina uppgifter, till exempel ditt namn, delas också i kommunens demokratiska process gällande ärendehantering, (kallelse, sammanträdesprotokoll och extern publicering)
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad