Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Synpunkter och klagomål

Du kan framföra beröm, synpunkter och klagomål till kommunens verksamheter på olika sätt. Vänd dig gärna direkt till verksamheten eller använd formuläret nedan.

Handläggning av synpunkter och klagomål

Vid handläggningen av din synpunkt behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Om du som medborgare skickar in en fråga eller ett klagomål via formuläret registreras den som en allmän handling. Allmänna handlingar som är offentliga är dokument som allmänheten har rätt att ta del av. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger allmänheten rätt till insyn i vårt arbete.

Handlingar som inte är offentliga

Alla uppgifter är inte offentliga. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats.. Det är myndigheten där uppgiften finns som fattar beslut om ifall en uppgift ska lämnas ut eller inte. Den som lämnar uppgifter till en myndighet måste normalt räkna med att dessa eller delar av dessa kan bli offentliga.

Var och en har möjligheter att vara anonym, men då får du ingen återkoppling på ditt ärende.

Formulär för synpunkter, klagomål och beröm
KontaktuppgifterJag önskar helst återkoppling via:
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad