Huvudmeny

Inkomna Vaggerydsförslag

Här samlas samtliga inkomna Vaggerydsförslag till kommunfullmäktige. Efter att ett slutligt politiskt beslut om Vaggerydsförslaget har tagits publiceras även beslutet på denna sida.

Sidan uppdateras efter varje kommunfullmäktigesammanträde. Tabellen kan sorteras på inkommandedatum, förslagsnamnm status och beslut.

Inkomna Vaggerydsförslag

Inkom

Förslag

Status

Beslut

2024-05-23

Vaggerydsförslag - Skillingaryds vårdcentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under beredning


2024-05-21

Vaggerydsförlsag - marsipantårta till eleverna på skolorna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under beredning


2024-05-03

Vaggerydsförslag - Trafikljus/rödljus på Jönköpingsvägen i Vaggeryd för att reducera risk för barn att gå över vägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under beredning


2024-03-11

Vaggerydsförslag - möjlighet att pumpa cykel i Skillingaryd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under beredning


2024-02-27

Vaggerydsförslag - hjärtstartare till särskilda boenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under beredning


2024-02-05

Vaggerydsförslag- Brandvärn Hagshultsbygden Pdf, 150.3 kB.

Under beredning


2024-01-24

Vaggerydsförslag- Sätt Klevshult i fokus Pdf, 152.3 kB.

Under beredning


2024-01-04

Vaggerydsförslag- bandy/hockey/fotbollsrink Dammgatan Pdf, 153.2 kB.

Under beredning


2023-12-27

Vaggerydsförslag- Inhandla hjärtstartare Pdf, 145.8 kB.

Under beredning


2023-12-18

Vaggerydsförslag- Införa en neutralitetspolicy i Vaggeryds kommun Pdf, 150.8 kB.

Under beredning


2023-11-23

Vaggerydsförslag- Cykel/gångväg i sydöstra Skillingaryd Pdf, 1.3 MB.

Under beredning


2023-11-13

Vaggerydsförslag-Ledighet på förskolan Pdf, 184.3 kB.

Under beredning


2023-11-13

Vaggerydsförslag- Hjortsjöns kallbadhus Pdf, 215.1 kB.

Under beredning


2023-11-08

Vaggerydsförslag- Genomfartsvägen Källemogatan Vaggeryd - gör vägen trafikvänligtrafiksäker Pdf, 244.8 kB.

Under beredning


2023-11-01

Vaggerydsförslag- Lekpark vid Hjortsjöns badplats Pdf, 193.6 kB.

Beslut

2024-02-06 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-10-25

Vaggerydsförslag- Lastbilskörkort för räddningspersonal i beredskap Pdf, 251.9 kB.

Under beredning


2023-10-11

Vaggerydsförslag- Bygg inte vid Hjortsjöns nordöstra del Pdf, 149.8 kB.

Beslut

2024-04-10 Pdf, 147.5 kB.

2023-09-05

Vaggerydsförslag- Vinterbadsbrygga Pdf, 198.6 kB.

Beslut

2023-12-13 Pdf, 139.1 kB.

2023-09-12

Vaggerydsförslag- Asfaltera Cykelvägen Skillingaryd Hultgärde Pdf, 187.4 kB.

Beslut

2023-11-21 Pdf, 142.8 kB.

2023-09-10

Vaggerydsförslag- Separering av gång/cykelväg och bilväg Pdf, 200.4 kB.

Beslut

2023-11-21 Pdf, 142.4 kB.

2023-09-10

Vaggerydsförslag- Belysning gång och cykelväg, Sturegatan Skillingaryd Pdf, 212.5 kB.

Beslut

2023-11-21 Pdf, 142.8 kB.

2023-09-09

Vaggerydsförslag- Handikappanpassa bowlinghallen Pdf, 211.8 kB.

Beslut

2024-05-07 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-08-15

Vaggerydsförslag- Trafiksäkerhet på Valdshultsvägen, Västra Skillingaryd Pdf, 255.6 kB.

Beslut

2023-10-24 Pdf, 253.5 kB.

2023-05-22

Vaggerydsförslag- Vassrensning i Hjortsjön Pdf, 232.6 kB.

Beslut

2023-09-19 Pdf, 286.4 kB.

2023-05-10

Vaggerydsförslag- Träbyggnadsstrategi Pdf, 636.1 kB.

Under beredning


2023-05-17

Vaggerydsförslag- underhåll och skötsel av vagnshjulet vid Götaström Pdf, 487.7 kB.

Beslut

2024-03-06 Pdf, 153.1 kB.

2023-05-08

Vaggerydsförslag- Inlinehockeyrink i Skillingaryd Pdf, 194.5 kB.

Beslut

2023-09-11 Pdf, 207.2 kB.

2023-04-19

Vaggerydsförslag - Bostadsutveckling i Åker Pdf, 154.1 kB.

Beslut

2023-11-27 Pdf, 154.6 kB.

2023-04-06

Vaggerydsförslag- En vädjan att se över hastighet, enkelriktning och parkering på Dalagatan Pdf, 256.7 kB.

Beslut

2023-09-19 Pdf, 348.8 kB.

2023-04-01

Vaggerydsförslag - rensning av vass.pdf Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-11-08 Pdf, 192.2 kB.

2023-03-27

Vaggerydsförslag - gångväg till vårdcentralen Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-05-15 Länk till annan webbplats.

2023-03-17

Vaggerydsförslag - lån av gym på Mejeriet till personer med funktionshinder Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-10-05 Pdf, 180.4 kB.

2023-03-07

Vaggerydsförslag - förmånscykel för kommunanställda Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-05-31 Pdf, 246.5 kB.

2023-03-06

Vaggerydsförslag - skapa mötesplatser i området Västra strand Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-05-15 Pdf, 269.7 kB.

2023-02-27

Vaggerydsförslag - möjlighet till justering av förskoleavgift Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-05-31 Pdf, 239.2 kB.

2023-02-02

Vaggerydsförslag - höjt friskvårdsbidrag Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-05-31 Pdf, 221.3 kB.

2023-01-18

Vaggerydsförslag gällande påsklov i Vaggeryds kommun Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-03-29 Pdf, 200.8 kB.

2023-01-09

Vaggerydsförslag Återinför individuell kulturskole-undervisning under ordinarie skoltid! Länk till annan webbplats.

Beslut

2024-02-26 Pdf, 154 kB.

2022-12-19

Medborgarförslag om att anlägga konstgräsplan Skillingaryd Länk till annan webbplats.

Under beredning


2022-12-13

Medborgarförslag om att läsa julevangeliet vid årets sista kommunfullmäktige möte Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-05-31 Pdf, 185.2 kB.

2022-12-01

Medborgarförslag - Tidiga insatser för barn och unga Pdf, 89.4 kB.

Beslut

2024-05-07 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2022-11-27

Medborgarförslag om att kommunen ska använda sitt veto mot väg samt ändrad plan vindkraft Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-05-03 Pdf, 333.4 kB.

2022-11-28

Medborgarförslag om anpassad lokal till Skillingaryds skyttegille Länk till annan webbplats.

Under beredning


2022-11-23

Medborgarförslag - bygg en mindre cykelbana/pumptrack på den allmänna gräsytan vid Dammgatan, Vaggeryd Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-05-15 Pdf, 384.8 kB.

2022-11-09

Medborgarförslag Båtramp hjortsjön Länk till annan webbplats.

Under beredning


2022-10-31

Medborgarförslag om att spara el på skolor Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-05-31 Pdf, 171.7 kB.

2022-10-27

Medborgarförslag - Önskar sälja trädgårdsgunga till kommunen Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-01-24 Pdf, 177.9 kB.

2022-09-27

Medborgarförslag - lättare rapporteringsväg för en rad olika incidenter in till Vaggeryds kommun och gataparkavdelningen Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-10-11 Pdf, 338.6 kB.

2022-08-11

Medborgarförslag - Vaggeryds kommun saknar en handlingsplan om hur kommunen skall uppfylla regeringens krav enligt delmål 6 mäns våld mot kvinnor ska upphöra Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-02-23 Pdf, 150.3 kB.

2022-08-07

Medborgarförslag - uppdrag till kommunstyrelsen att se över trafiksäkerheten det är många korsningar som skyms av buskage och häckar i Vaggeryd Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-11-22 Pdf, 176.8 kB.

2022-07-08

Medborgarförslag - skogen runt lilla och stora mogölen på Götafors, skulle röjas och gallras, så att gölarna blir mera synliga Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-10-18 Pdf, 175 kB.

2022-07-04

Medborgarförslag - bygg en skola i Vaggeryd omgående Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-10-16 Pdf, 163.3 kB.

2022-06-30

Medborgarförslag - informera mera om regler och lagar som gäller för Hjortsjön för att värna om djurliv och människor Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-05-31 Pdf, 185.3 kB.

2022-06-27

Medborgarförslag - utökning av budgeten för att möjliggöra en ökad personaltäthet på Svenarums fritidshem Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-10-26 Pdf, 182.8 kB.

2022-05-20

Medborgarförslag - flytta industrierna utmed Fabriksgatan till Götastroms industriområde Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-05-03 Pdf, 329.4 kB.

2022-05-17

Medborgarförslag - trygga området som är ämnat för rekreation skogspartier och naturomraden som finns i anslutning till Önnemovägen i Skillingaryd) Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-09-20 Pdf, 175.6 kB.

2022-05-14

Medborgarförslag - iordningställ gärdsgården mot Lagan vid Tolvabron Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-10-18 Pdf, 172.4 kB.

2022-05-12

Medborgarförslag - gör om den obebyggda marken strax norr om kvarteret Järven till parkering Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-03-27 Pdf, 254.3 kB.

2022-05-03

Medborgarförslag - wifi-till-kommunens-gruppbostader-som-ska-inga-i-deras-boendeavgifter Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-09-22 Pdf, 173 kB.

2022-04-22

Medborgarförslag- ändra skyddsavstånd till bostad i vindbruksplanen och pausa all etablering av vindkraft i kommunen tills vindbruksplanen är omarbetad Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-02-27 Pdf, 224.2 kB.

2022-04-18

Medborgarförslag - uppgradera lekparken bredvid Movalla Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-05-17 Länk till annan webbplats.

2022-04-17

Medborgarförslag - att kommunen ser över Dalagatan i Vaggeryd utifrån sänkning av hastighet och den bör göras enkelriktad Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-05-17 Länk till annan webbplats.

2022-04-15

Medborgarförslag - lekparken mellan Femkampsvägen och Ryttarnsväg behöver uppdateras Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-05-17 Länk till annan webbplats.

2022-04-08

Medborgarförslag- se över vindbruksplanen på grund av förändrade förutsättningar för kommunen att säga nej till vindkraftverk Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-02-27 Pdf, 221.8 kB.

2022-03-24

Medborgarförslag - Ta bort karensdagen Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-05-04 Länk till annan webbplats.

2022-03-18

Medborgarförslag - Östermovägen via Tallgatan även den byggs ut för biltrafik till Svenarumsvägen (70-vägen)väg Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-04-19 Länk till annan webbplats.

2022-03-01

Medborgarförslag - Förbättra trafikmiljön på Fabriksgatan i Skillingaryd Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-04-19 Länk till annan webbplats.

2022-02-25

Medborgarförslag - bygg en skolgård vid de nya barackerna på Hjortsjöskolan Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-11-30 Pdf, 205.6 kB.

2022-02-10

Medborgarförslag - förslag att höja friskvårdsbidrag Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-05-31 Pdf, 191.6 kB.

2022-02-07

Medborgarförslag - se över hållplatserna för skolskjutsarna på landsbygden och att regelverken följs vad gäller trafiksäkerhet Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-11-30 Pdf, 210 kB.

2022-01-25

Medborgarförslag - öka parkeringstiden på Skillingaryds torg Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-03-15 Länk till annan webbplats.

2021-12-01

Medborgarförslag - kommunen samarbetar med andra kommuner för att kunna erbjuda ett bra och professionellt anhörigstod Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-03-22 Pdf, 198.7 kB.

2021-11-30

Medborgarförslag - föreningar skolklasser och privatpersoner borde ha möjlighet att hyra marknadsborden som finns på torgen i vaggeryd och skillingaryd Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-03-15 Länk till annan webbplats.

2021-11-22

Medborgarförslag - sänk lönen för kommundirektören Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-05-04 Länk till annan webbplats.

2021-11-03

Medborgarförslag - sänk bensinskatten Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-05-04 Länk till annan webbplats.

2021-11-03

Medborgarförslag - Vaggeryds kommuns standpunkt i förhandsbesked och lis Länk till annan webbplats.

Beslut

2023-01-11 Pdf, 668.1 kB.

2021-10-25

Medborgarförslag - Laga trappan för uttrar vid Stödtorpsån Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-01-25 Länk till annan webbplats.

2021-10-12

Medborgarförslag - förbättring av den kommunala badplatsen i Långasjön vid Åker Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-03-03 Pdf, 175 kB.

2021-08-30

Medborgarförslag - se över möjligheterna till fler parkeringar runt Östra skola Hjortsjöskolan Länk till annan webbplats.

Beslut

2021-11-30 Länk till annan webbplats.

2021-08-27

Medborgarförslag - att kommunen ger en fast månatlig ersättning för de personer som är kommunskyttar Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-03-09 Länk till annan webbplats.

2021-07-25

Medborgarförslag - att kommunen bygger en hundrastgård i Vaggeryd Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-01-06 Länk till annan webbplats.

2021-07-24

Medborgarförslag - att kommunen bygger en inhängnad rastgård i Vaggeryd för allmänt bruk för våra hundar Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-06-01 Länk till annan webbplats.

2021-07-24

Medborgarförslag - att kommunen bygger en inhängnad hundrastgård med soptunnnor Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-06-01 Länk till annan webbplats.

2021-07-18

Medborgarforslag - bibeln ska finnas tillgänglig på Skillingehus, vardhem och bibliotek i Vaggeryds kommun Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-01-12 Länk till annan webbplats.

2021-06-10

Medborgarförslag - kommunen lägger in sitt veto till vindkraftsparken Boarp med hänvisning till kommunens vindbruksplan Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-01-12 Länk till annan webbplats.

2021-06-06

Medborgarförslag - Svenska flaggan ska vara synlig på Skillingehus och upphissad alla dagar året run Länk till annan webbplats.t

Beslut

2022-03-09 Länk till annan webbplats.

2021-06-04

Medborgarförslag - lägg ner pengar på anställda som kan arbeta som supermentorer samt låt en speciell supermentor stanna, publik version Länk till annan webbplats.

Beslut

2021-09-29 Pdf, 165.8 kB.

2021-05-31

Medborgarförslag - Vaggeryds kommun ska hjälpa sjuka och arbetslösa att få ett jobb så man kan leva ett normalt liv och slippa leva under existensnivå Länk till annan webbplats.

Beslut

2021-10-06 Pdf, 170.4 kB.

2021-05-31

Medborgarförslag - Skolavslutning ska vara i kyrkan Länk till annan webbplats.

Beslut

2021-09-29 Pdf, 165.9 kB.

2021-05-31

Medborgarförslag - förbjud vattenskotrar på Hjortsjön samt även införa ett beslut att endast eldrivna båtar får köra i sjön Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-01-12 Länk till annan webbplats.

2021-05-25

Medborgarförslag - flaggning på kommunala byggnader ska ske på ett traditionellt sätt och där ingå inte prideflaggan Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-03-09 Länk till annan webbplats.

2021-05-23

Medborgarförslag - granska samt upplys om d grova fel som påtalats i Eolus ansökan samt att dessa tas upp till belysning och korrigerande av likaledes använda argument i en ny ansokan Pdf, 397.5 kB.

Beslut

2022-01-12 Länk till annan webbplats.

2021-05-23

Medborgarförslag - Vaggeryds kommun ska använda sitt veto för att avslå godkannandet av vindkraftsparken i Ekesås den så kallade vk i Boarp Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-01-12 Länk till annan webbplats.

2021-05-16

Medborgarförslag - ta bort alla frimurare som sitter i kommuner och styrelser Länk till annan webbplats.

Beslut

2021-10-06 Pdf, 167.2 kB.

2021-05-14

Medborgarförslag - Politiker-i-Vaggeryds-kommun har behandlat människor illa därför ska de själva få leva under existensniva i fyra månader utan lönp Länk till annan webbplats.

Beslut

2021-10-06 Pdf, 169.9 kB.

2021-05-13

Medborgarförslag Vaggeryds kommun ska inte få sparka folk som rostar på Sverigedemokraterna Länk till annan webbplats.

Beslut

2021-10-06 Pdf, 167.6 kB.

2021-05-03

Medborgarförslag - kommunfullmäktige river upp sitt beslut från den 2017-03-27 om att tillstyrka byggnation av vindkraftverk i Boarp-Ekesås Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-01-31 Länk till annan webbplats.

2021-04-19

Medborgarförslag - anlägg sandstrand på andra sidan av Hjortsjön Länk till annan webbplats.

Beslut

2021-11-29 Länk till annan webbplats.

2021-04-15

Medborgarförslag - gör om Karlavägen öster om Håkan Trullsons väg till en sträcka med 30 km/h (med tidsangivelse tex 15:00-21:00) eller en så kallad gårdsgata Länk till annan webbplats.

Beslut

2021-06-08 Pdf, 180.1 kB.

2021-04-12

Medborgarförslag - Undersök möjligheten att ta bort alla avsmalningar på Jönköpingsvägen (gamla E4) genom Vaggeryd/Skillingaryd och ersätt dem hellre med vägbulor Länk till annan webbplats.

Beslut

2021-06-08 Pdf, 176.8 kB.

2021-03-31

Medborgarförslag - Iordningsställ långtidsparkering vid Båramo med dusch/toa, återvinning och möjlighet till att sitta och äta vid bord Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-02-09 Länk till annan webbplats.

2021-03-18

Medborgarförslag - dela ut en läsbok till alla skolelever i årskurs 1-9 inför läslovet varje år Länk till annan webbplats.

Beslut

2021-11-29 Länk till annan webbplats.

2021-02-28

Medborgarförslag - Bygg två konstgräsplaner för 7-manna fotboll, en i Vaggeryd och en i Skillingaryd Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-09-05 Pdf, 170.1 kB.

2021-02-02

Medborgarförslag - uppdra till nämnd/förvaltning att förbättra relationerna i kommunen för att skapa en starkare VI-känsla Länk till annan webbplats.

Beslut

2022-01-31 Pdf, 171.6 kB.

2021-01-26

Medborgarförslag - Installera porrfilter eller annan teknisk lösning samt inför porrfri policy för att skapa porrfria zoner för barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut

2021-06-21 Pdf, 177.8 kB.

2021-01-05

Medborgarförslag - sätt upp ett staket vid tågstationen i Vaggeryd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut

2021-03-02 Pdf, 176.4 kB.

2020-12-07

Medborgarförslag - Vaggeryds kommun tar ett beslut om att inte bygga hus på betes- och åkermark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut

2023-02-27 Pdf, 219.5 kB.

Önskar du information om tidigare medborgarförslag, kontakta kommunsekreterare via kommunens växel på telefon 0370- 67 80 00 eller e-post info@vaggeryd.se.