Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Exempel från verksamheten

Lokalt mål 1: Vaggeryds kommun ska vara en plats med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen

Vaggeryds kommun som plats behöver utvecklas på ett sätt som säkerställer att kommande generationer har tillgång till god luft- och vattenkvalitet, fungerande atmosfär, livskraftiga ekosystem, klimatsmart energi, god infrastruktur, mat och social välfärd.

Den byggda miljön har stor betydelse för människors hälsa, trygghet och sociala sammanhang. Detta innebär att vi behöver ha en god och inkluderande bostadsförsörjning och ha beredskap inför olika former av oönskade samt extraordinära händelser.

Samtliga delområden i vår kommun ska vara en del av samhällsutvecklingen.

Delmål för uppföljning

Miljö och naturresurser

Miljö och naturresurser

Hållbar tillväxt i hela kommunen

Hållbar tillväxt i hela kommunen

Beredskap mot oönskade händelser

Beredskap mot oönskade händelser

Upplevd effekt hos de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun

Upplevd effekt hos de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun, d.v.s. hur t.ex. miljöarbetet, bostadsmarknaden och infrastrukturen upplevs

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell