Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Exempel på hur effekterna syns i våra verksamheter:

Exempel på hur effekterna syns i våra verksamheter

Lokalt mål 4: Vaggeryds kommun ska vara en plats som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka.

Öppenhet och tolerans skapar trygghet och är en förutsättning för att människor ska kunna vara en del av samhället. Delaktighet och medskapande gör platsen inkluderande och attraktiv för alla.

Vaggeryds kommun präglas av lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, ålder samt etnisk, kulturell och socioeokonomisk bakgrund.

Alla invånare är en resurs och en del i att utveckla Vaggeryds kommun

Platsen ska vara attraktiv och trygg för de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun och invånare i alla åldrar ska kunna vara stolta ambassadörer över sin hemkommun samt känna delaktighet i kommunens utveckling.

Delmål för uppföljning

Demokrati

Demokrati

Trygghet

Trygghet

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Upplevd effekt hos de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun

Upplevd effekt hos de som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun, d.v.s. hur attraktiv, trygg och tillgänglig platsen upplevs och hur delaktigheten och möjligheten att påverka upplevs

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell