Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kille i tonåren

Bli god man

Vaggeryds kommun har ett kontinuerligt behov av gode män. Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo (de så kallade GGVV-kommunerna) har en gemensam organisation för överförmyndarverksamheten.

Att vara god man är ett förtroendeuppdrag som inte alltid får den uppmärksamhet och uppskattning det förtjänar, trots de stordåd som utförs av de gode män och förvaltare som är knutna till överförmyndaren i Vaggeryd.

Som god man ska du stödja någon som på grund av sjukdom, ålder eller annat hinder behöver hjälp att förvalta sin egendom, bevaka sin rätt och personligt stöd. I vissa fall krävs att vi utser en förvaltare och då har huvudmannen (den personen som behöver hjälp) inte kvar sin rättsliga handlingsförmåga.

Kom och gör skillnad som god man

I filmen nedan berättar Stig om rollen som god man:

Intresseanmälan om att bli god man

  1. Anmäl ditt intresse på Överförmyndarkansliets GGVV:s webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan också kontakta Vaggeryds kommuns överförmyndare:

Överförmyndare
Kent Williamsson
Tel: 0370-67 81 63

Att vara god man för ett flyktingbarn innebär bland annat att:

  • hålla regelbunden kontakt med barnets boende och måna om att barnet får tillsyn, omsorg och trygghet
  • besluta i frågor som rör skolan
  • ansvara för barnets ekonomi samt hälso- och sjukvård.

Uppdraget avslutas då barnet får uppehållstillstånd, fyller 18 eller då föräldrar anländer till Sverige och tingsrätten fattar beslut om entledigande.

Vid ett uppdrag som god man ges utbildning, kvällstid genom överförmyndarnämnden. Utbildningens syfte är att ge kunskap så att god man:

  • kan biträda barnet under asylprocessen
  • biträda barnet i kontakt med socialtjänsten.

Praktiska förutsättningar

Körkort krävs. Möjlighet att vara anträffbar på telefon samt ha tidsmässigt utrymme att boka in möten med övriga aktörer.

Erfarenhetskrav

Stor livserfarenhet se samt erfarenheter från att ha samarbetat med många aktörer samtidigt är positivt. Erfarenhet av olika kulturer samt av ensamkommande flyktingbarn är givetvis positivt. Stor vikt i lämplighetsbedömningen läggs vid att personen kan hjälpa barnet att få en bra omvårdnad, trygghet och fostran i aktuellt boende. Du får arvode och omkostnadsersättning.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell