Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Illustration, väg över gröna kullar, sol på himlen med texten Vägen mot heltid

Vägen mot heltid

SKR och Kommunal har avtalat att arbetsgivaren ska arbeta med att öka antalet heltidsaarbetande. Att fler arbetar heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till ett mer jämställt samhälle.

Vägen mot heltid grundar sig i en nationell överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal. Överenskommelsen innebär ett samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund i syfte att höja sysselsättningsgraden för medarbetare för att kunna erbjuda ett mer jämställt arbetsliv, bättre ekonomi samt tillgodose arbetsgivarens behov av kompetens och rekrytering. Det långsiktiga målet är att alla anställningar ska vara på heltid.

Vaggeryds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som ger de anställda en säker och bra anställning.

Vaggeryds kommuns mål är att

  • fler ska öka sin tjänstgöringsgrad
  • att alla som vill ha en heltidstjänst har det
  • nyanställningar är på heltid
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Jenny Hansen