Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd

Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd, org nr 826001-2508, bildades ursprungligen 1986. Vaggeryds kommun är ytterst verksamhetsansvarig för stiftelsen.

Styrelsen består av två ledamöter och en suppleant med kommunalt mandat (Vaggeryds kommun), samt två ledamöter och en suppleant med styrelsens mandat.

Stiftelsens verksamhet bedrivs kalenderårsvis och styrelsen utses för samma mandattid som gäller för kommunala val. Stiftelsens årsredovisning behandlas årligen av kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun för beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och överlämnas slutligen till Stiftelseregistret vid Länsstyrelsen i Östergötland.

Stiftelsens verksamhet

Stiftelsens museiverksamhet går under namnet Miliseum Skillingaryd. Miliseum ingår i det statliga museinätverket Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA) som ett av 27 museer. SMHA är en del av myndigheten Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM). SFHM verkar på uppdrag av Kulturdepartementet.

Två formella statliga verksamhetsuppdrag är styrande för verksamheten:

  1. Att i ett nationellt perspektiv skildra begreppet Regementsheden och därmed den gamla indelta armén.
  2. Att utgöra nationellt museum för Ingenjörtrupperna och deras föregångare Fortifikationen.
Styrelse 2023-2026

Ledamot

Mandat

Werner Andersson (M), ledamot

kommunalt

Vincent Persson (S), ledamot

kommunalt

Ewa Magnusson (L), suppleant

kommunalt

Peter Fransson, ordförande

styrelsens

Vakant ledamot

styrelsens

Kaj Nordquist, suppleant

styrelsens


Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad