Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kommunledningskontoret, organisation och kontaktuppgifter

Kommunledningskontoret lyder under kommunstyrelsen och har som främsta uppgift att handlägga frågor som är av förvaltningsövergripande karaktär och bereda dessa frågor inför den politiska behandlingen i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

Förvaltningsledning och organisation 

Adress: Vaggeryds kommun, Kommunledningskontoret, Box 43, 568 21 Skillingaryd

E-post: kommunstyrelsen@vaggeryd.se

E-post till respektive person skrivs enligt principen fornamn.afternamn@vaggeryd.se

Kommundirektör
Annika Hedvall
Tel: 0370-67 81 75

Kommundirektören är chef över kommunledningskontoret.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten (AME) är kommunens enhet för att driva och samordna arbetsmarknadsfrågor och integrationsfrågor.

Chef för arbetsmarknadsenheten
Jenny Andersson
Tel: 0370-67 86 15

Reception, AME
Tel: 0393-67 86 89

Ekonomienheten

På ekonomienheten finns funktioner för:

 • redovisning och bokslut
 • budget
 • upphandling
 • ekonomisk förvaltning och ekonomistyrning
 • stabs- och servicefunktion
 • säkerhet och försäkringar.

Ekonomichef
Camilla Holm
Tel: 0370-67 81 04

IT-enheten

IT-enheten har det övergripande tekniska ansvaret för allt som rör IT och system. IT-enheten jobbar övergripande som stöd och resursfunktion till alla kommunens förvaltningar och bolag och ansvariga för kommunens GIS-system (karta).

IT- och digitaliseringschef
Torbias Karlhager
Tel: 0370-67 81 87

Kanslienheten

Kanslienheten arbetar med utvecklingsområden, administration och stöd till kommunens verksamheter:

 • utredning och beredning av ärenden
 • samhällsutveckling och infrastrukturfrågor
 • kommunikation
 • ledarskaps- och verksamhetsutveckling
 • förvaltningsadministration
 • kommunarkiv
 • vaktmästeri, kopiering och posthantering
 • reception och växel
 • uthyrning, förberedelser och iordningställande av sammanträdesrum/lokaler i Skillingehus, servering med mera.

För bokning och mer information om lokaler, kontakta föreståndaren genom kommunens växel.

Chef för kanslienheten
Torbjörn Åkerblad
Tel: 0370-67 81 42

Kommunikatör
Johan Lundell
Tel: 0370-67 81 95

Kommunikatör
Christin Henryd
Tel: 0370-67 81 25

Samhällsutvecklare
Lena Hagman
Tel: 0370-67 81 66

Kommunarkivarie
Souzan Ezari
Tel: 0370-67 81 34

E-post: kommunstyrelsen@vaggeryd.se

Personalenheten

Personalenheten har hand om kommunövergripande personal- och lönefrågor.

Personalchef
Åsa Öhrn
Tel: 0370-67 81 56

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell