Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga




Från idé till beslut

Här beskrivs de olika stegen från idé till beslut i kommunen. Det kan till exempel gälla ett medborgarförslag eller ett remissvar.

1. Ärendet registreras

Ärendet kommer in till kommunen och registreras i diariet och får ett
diarienummer som underlättar sökning. Ärendet kan komma både utifrån, som en tjänsteskrivelse från en tjänsteman, som ett medborgarförslag eller en motion. Vissa typer av ärenden, som till exempel medborgarförslag, beslutar kommunfullmäktige om vem som ska utreda.

2. Utreds av förvaltning

Ärendet bereds (utreds) av en tjänsteman på den förvaltning som har ansvar för det ärendet gäller.

3. Förslag till beslut tas upp i nämnd/utskott

Ärendet tas upp i ansvarig nämnd. Vissa ärenden har nämnden rätt att ta eget beslut i. En del nämnder har även ett arbetsutskott/utskott som bereder frågan och i vissa fall får ta egna beslut.

4. Kommunstyrelsen behandlar ärendet

Kommunstyrelsen kan i vissa ärenden fatta egna beslut annars lämnas förslag till beslut vidare till kommunfullmäktige.

5. Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen och fattar slutligt beslut i ärendet i de fall där nämnd eller kommunstyrelse inte har delegation på att fatta eget beslut.

6. Beslutet expedieras

Kommunen delger beslutet till de som berörs av det när det är fattat. Ansvarig förvaltning verkställer beslutet om så krävs. Ärendet kan sedan avslutas och arkiveras.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?




Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad