Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Val, rösträtt

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Här hittar du information om olika val, bland annat val till kommunfullmäktige som är det högsta beslutande organet i kommunen.

Allmänna val

Det finns fyra allmänna val:

  • till riksdagen,
  • till landstingsfullmäktige,
  • till kommunfullmäktige och
  • till Europaparlamentet.

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag.

Extra val

Ett extra val kan hållas mellan ordinarie val. Extra val kan hållas till riksdagen, och till kommun- och landstingsfullmäktige.

Valnämnd

Valnämnden är den politiska nämnd i Vaggeryds kommun som har ansvaret för alla val och folkomröstningar som genomförs i kommunen enligt gällande lagar och förordningar. Kommunen ansvarar även för det praktiska arbetet för att genomföra valet.

Valmyndigheten

Valmyndighetens uppgift är att planera och genomföra val och folkomröstningar i Sverige. På Valmyndighetens webbplats finns detaljerad information och uppgifter om kommande och de senaste valen.

Rösträtt

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen, se nedan.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du:

  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige

Svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du:

  • är svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • är medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget.

Rösträtt till Europaparlamentet

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:

  • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
  • är medborgare i något av EUs medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad