Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Tillgänglighetsrådet

Symboler funktionsvariationer

Enligt tillgänglighetsrådets reglemente är rådets uppgifter att utgöra ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för funktionsrättsorganisationerna.

Rådet ska vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör människor med funktionshinder. Rådets synpunkter och förslag ska inhämtas i ett tidigt skede så att dess synpunkter och förslag kan påverka ärendehandläggningen i aktuell nämnd eller styrelse.

Funktionsrättsorganisationer och kommunens nämnder och styrelser har vardera sju platser i rådet. Kommunens styrelser och nämnder ska vara representerade i rådet.

Syftet med rådet är att

  • ha en rådgivande funktion i frågor som rör tillgänglighet,
  • kunna fungera som remissinstans i frågor som rör tillgänglighet,
  • kunna vara remissinstans vid frågor om offentlig upphandling som rör tillgänglighet,
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning inom sitt område,
  • det ska kunna initiera nya frågor rörande tillgänglighet.

Planerade sammanträdesdatum 2021

Tisdag 17 augusti

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Beata Vilkhed