Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Tillgänglighetsrådet

Symboler funktionsvariationer

Enligt tillgänglighetsrådets reglemente är rådets uppgifter att utgöra ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för funktionsrättsorganisationerna.

Rådet ska vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som rör människor med funktionshinder. Rådets synpunkter och förslag ska inhämtas i ett tidigt skede så att dess synpunkter och förslag kan påverka ärendehandläggningen i aktuell nämnd eller styrelse.

Funktionsrättsorganisationer och kommunens nämnder och styrelser har vardera sju platser i rådet. Kommunens styrelser och nämnder ska vara representerade i rådet.

Sammanträdesdatum 2023

 • Tisdag 14 februari
 • Måndag 12 juni
 • Tisdag 19 september
 • Måndag 13 november

Syftet med rådet är att

 • ha en rådgivande funktion i frågor som rör tillgänglighet,
 • kunna fungera som remissinstans i frågor som rör tillgänglighet,
 • kunna vara remissinstans vid frågor om offentlig upphandling som rör tillgänglighet,
 • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning inom sitt område,
 • det ska kunna initiera nya frågor rörande tillgänglighet.

Tillgänglighetsrådet i Vaggeryds kommun 2023-2026

Gert Jonsson kommunalråd, ordförande Tillgänglighetsrådet och ordförande kommunstyrelsen

Johan Steirud, vice ordförande Tillgänglighetsrådet

Föreningslivets representanter

 • Johan Steirud representant Neuro Östbo-Västbo
 • Raymond Pettersson representant GGVV regionens diabetesförening
 • Kim Andersson representant DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet)
 • Lena Haraldsson representant FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)
 • Ingrid Berggren representant Elöverkänsligas förening
 • Sirkka Rothzen representant RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Politiska representanter

 • Jan-Erik Aronsson (SD) representant kommunstyrelsen
 • Göran Tollbo (S) representant Socialnämnd
 • Lars Seger (M) representant Kultur- och fritidsnämnd
 • Marijo Corkovic (S) representant Barn- och utbildningsnämnd
Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Felicia Nilsson