Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Kommunalråd och oppositionsråd

Vaggeryds kommun har två politiker anställda på heltid. Kommunalrådet representerar den politiska majoriteten och är kommunstyrelsens ordförande. Oppositionsrådet representerar den politiska oppositionen.

Kommunalråd

Kommunalrådet

Gert Jonsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0370-67 81 36

E-post: gert.jonsson@vaggeryd.se

Att vara kommunalråd innebär att som förtroendevald kan ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Det handlar om allt från att företräda kommunen i olika styrelser och nätverk, vid uppvaktningar hos myndigheter till företagskontakter, medborgarkontakter och konferenser. Mycket tid ägnas åt att följa upp frågor som har betydelse för kommunens ekonomi och utveckling på kort och lång sikt.

Oppositionsråd

Oppositionsrådet

Kent Williamsson (S)
Kommunstyrelsen vice ordförande
Tel: 0370-67 81 63

E-post: kenth.williamsson@vaggeryd.se

Oppositionsrådet ska garantera oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter. En viktig del av arbetet är kontakten med medborgarna för att lyssna och diskutera aktuella politiska ämnen. Oppositionsrådet deltar i det politiska arbetet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. I Vaggeryds kommun har oppositionsrådet också uppgiften att vara överförmyndare.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2018-08-07

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision