Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid riksdagen. Ledamötena utses vid val vart fjärde år när du som är röstberättigad röstar i kommunalvalet.

Antalet ledamöter är 41 samt 25 ersättare. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget och ekonomiska långtidsplaner, skatter, avgifter, årsredovisning, köp och försäljning av fast egendom, de utser även ledamöter i styrelser och nämnder och beslutar om inriktningsmål för nämndernas verksamhet.

Presidium

Mats Oskarsson, ordförande i kommunfullmäktige

Ordförande
Mats Oskarsson (M)
Telefon: 070-871 07 98
E-post: mats.oskarsson@vaggeryd.se

Andre vice ordförande

1:e vice ordförande
Robert Alkemark (S)
Telefon: 073-093 61 85
E-post: robert.alkemark@vaggeryd.se


Andre vice ordförande

2:e vice ordförande
Stig Svensson (SD)
Telefon: 070-552 13 33
E-post: stig.svensson@vaggeryd.se


Kommundirektören Annika Hedvall är sekreterare i kommunfullmäktige. De partier som är representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2022-2026 är:

Kommunfullmäktige mandatperiod 2023-2026

Under mandatperioden 2023-2026 råder majoritetsstyre bestående av Moderaterna och Socialdemokraterna.

Öppna sammanträden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga, detta innebär att vem som vill är välkommen att lyssna. Sammanträdena annonseras i lokalpressen och på kommunens hemsida, där framgår var sammanträdet hålls. I sammanträdesportalen hittar du kallelse med agenda för mötet.

Mandatfördelning kommunfullmäktige

Parti

Mandat

Socialdemokraterna (S)

13

Moderaterna (M)

8

Sverigedemokraterna (SD)

7

Centerpartiet (C)

4

Kristdemokraterna (KD)

4

Liberalerna (L)

2

Empa(r)tiet (EMP)

2

Vänsterpartiet (V)

1Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Johan Lundell