Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 41 politiskt tillsatta ledamöter. Fullmäktige sammanträder nio gånger per år.

Ledamöterna utses vid val vart fjärde år när du som är röstberättigad röstar i kommunalvalet.

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om:

  • budget och ekonomiska långtidsplaner
  • skatter
  • avgifter
  • årsredovisning
  • köp och försäljning av fast egendom
  • ledamöter i styrelser och nämnder
  • inriktningsmål för nämndernas verksamhet.

Presidium

Ordförande

Ordförande
Christer Holmgren (M)
Telefon: 0393-318 48
E-post: christer.holmgren@vaggeryd.se

Vice ordförande

1:e vice ordförande
Maritha Bengtsson (KD)
Telefon: 070-669 47 45
E-post: maritha.bengtsson@vaggeryd.se

Andre vice ordförande

2:e vice ordförande
Robert Alkemark (S)
Telefon: 073-093 61 85
E-post: robert.alkemark@vaggeryd.se

 

Kommundirektören Annika Hedvall är sekreterare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige mandatperioden 2015-2018

De partier som är representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2015–2018 är:

Minoritetsstyre bestående av fem partier

Under mandatperioden 2015–2018 råder ett minoritetsstyre i Vaggeryds kommun. En ”femklöver” bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har enats om en politisk plattform och har genom en så kallad teknisk valsamverkan majoritet i alla nämnder.

I kommunfullmäktige har femklövern 20 av 41 mandat och är beroende av röster från Socialdemokraternas, Vänsterpartiets eller Sverigedemokraternas ledamöter för att få igenom sina beslut.

Öppna sammanträden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga, detta innebär att vem som helst är välkommen att lyssna. Sammanträdena annonseras i lokalpressen och på kommunens hemsida, där framgår vilka ärenden som ska behandlas och var sammanträdet hålls.

Mandatfördelning kommunfullmäktige

Parti

Mandat

Moderaterna

7

Centern

5

Liberalerna

3

Kristdemokraterna

5

Miljöpartiet

1

Socialdemokraterna

11

Vänsterpartiet

1

Empa(r)tiet

2

Sverigedemokraterna

6


 

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-02-13

Sidansvarig:

Johan Lundell

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision