Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid riksdagen. Ledamötena utses vid val vart fjärde år när du som är röstberättigad röstar i kommunalvalet.

Antalet ledamöter är 41 samt 27 ersättare. Kommunfullmäktige beslutar bland annat om budget och ekonomiska långtidsplaner, skatter, avgifter, årsredovisning, köp och försäljning av fast egendom, de utser även ledamöter i styrelser och nämnder och beslutar om inriktningsmål för nämndernas verksamhet.

Presidium

Ordförande

Ordförande
Christer Holmgren (M)
Telefon: 0393-318 48
E-post: christer.holmgren@vaggeryd.se

Vice ordförande

1:e vice ordförande
Maritha Bengtsson (KD)
Telefon: 070-669 47 45
E-post: maritha.bengtsson@vaggeryd.se

Andre vice ordförande

2:e vice ordförande
Robert Alkemark (S)
Telefon: 073-093 61 85
E-post: robert.alkemark@vaggeryd.se

 

Kommundirektören Annika Hedvall är sekreterare i kommunfullmäktige. De partier som är representerade i kommunfullmäktige under mandatperioden 2018–2021 är:

Kommunfullmäktige mandatperiod 2018-2021

Under mandatperioden 2018-2021 råder ett majoritetsstyre i Vaggeryds kommun. En ”femklöver” bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet, har enats om en politisk plattform och har genom en så kallad teknisk valsamverkan majoritet i alla nämnder.

Öppna sammanträden

Fullmäktiges sammanträden är offentliga, detta innebär att vem som helst är välkommen att lyssna. Sammanträdena annonseras i lokalpressen och på kommunens hemsida, där framgår vilka ärenden som ska behandlas och var sammanträdet hålls.

Mandatfördelning kommunfullmäktige

Parti

Mandat

Moderaterna

7

Centern

5

Liberalerna

3

Kristdemokraterna

5

Miljöpartiet

1

Socialdemokraterna

11

Vänsterpartiet

1

Empa(r)tiet

2

Sverigedemokraterna

6


 

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2020-01-09

Sidansvarig:

Alija Bucuk

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision