Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

Kontakt

twitter

Ställ en fråga
Nämnder och styrelser

Nämndernas och styrelsernas uppgift är att se till att verksamheten inom det avsedda området bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt.

De enda obligatoriska nämnderna i en kommun är kommunstyrelse och valnämnd samt överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I övrigt står det kommunen fritt att inrätta nämnder efter behov. Syftet med detta är att fördela arbetsuppgifterna samtidigt som maktkoncentration motverkas.

Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige. Nämnder kan fatta egna beslut i kommunala angelägenheter, eller kan förbereda beslut för kommunfullmäktige.

Beslut som fattats av en nämnd kan överklagas enligt bestämmelserna i de lagar som gäller för nämnden, till exempel kommunallagen, förvaltningslagen eller speciallagar.

Arbetsuppgifterna för en nämnd kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Nämnder och styrelser i Vaggeryds kommun

  • Kommunstyrelsen
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Miljö- och byggnämnden
  • Socialnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Valnämnden
  • Elverksstyrelsen
  • VSBo:s bolagsstyrelse
  • Vaggeryds Energis bolagsstyrelse

I Vaggeryds kommun finns ingen överförmyndarnämnd. Vi har istället en överförmyndare.

Sammanträdesplan första halvåret 2019

Organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Kommunfullmäktige

28

25

25

29

27

24

Kommunstyrelsen

9

6

6

3

8

4

Arbetsutskottet

16

20

20

10

22

12

Teknisk nämnd

22

-

5

9

14

11

Miljö- och byggnämnden

29

26

26

30

28

25

Beredning

8

5

5

2

7

4

Barn- och utbildningsnämnden

9 & 30

27

27

24

22

26

Arbetsutskottet

15

19

12

9

7

11

Socialnämnden

10 & 24

27

28

25

29

27

Arbetsutskottet

17

14

14

11

16

12

Kultur- och fritidsnämnden

17

7

7

4

16

27

Elverks/Energibolagsstyrelsen

-

12

26

-

21

18

 

Sammanträdesplan andra halvåret 2019

Organ

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige

-

-

2 & 30

28

25

9*

Kommunstyrelsen

-

14

11

2

6

-

Arbetsutskottet

-

28

18

16

-

4

Teknisk nämnd

-

-

17

22

-

3

Miljö- och byggnämnden

-

27

24

29

26

17

Beredning

-

6

3

1

5

3

Barn- och utbildningsnämnden

-

28

25

30

27

18

Arbetsutskottet

-

13

10

15

12

3

Socialnämnden

-

29

26

24

21

19

Arbetsutskottet

4

15

12

10

7

5

Kultur- och fritidsnämnden

-

-

5

17

14

12

Elverks/Energibolagsstyrelsen

-

-

23-24

29

-

3

* Kommunfullmäktiges avslutning 9 december 2019.

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

2019-02-08

Sidansvarig:

Torbjörn Åkerblad

Här ger vi plats för att göra skillnad

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke. Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar.

En plats med stark tradition för gränslöst skapande. Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet. Där allt är nära och alla har betydelse.

Läs mer om vår vision