Huvudmeny

Huvudgren:

Kommun och politik

twitter

Kontakt

Ställ en fråga
Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden är huvudman och har myndighetsansvar för barn- och skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt de olika former av vuxenutbildning som kommunen bedriver.

I nämndens uppdrag ingår ansvaret för att kvaliteten hålls gällande arbetsmiljön, personalens kompetens, lokaler och resurser för verksamheten samt resultatet av verksamheten.

Förskola bedrivs vid 19 enheter. Fritidshem finns vid elva skolenheter. Utöver kommunens egna verksamheter finn också fyra fristående förskolor. Fritidshem finns vid den fristående Tofthagaskolan.

Grundskolan omfattar elva enheter varav två, Fågelforsskolan och Hjortsjöskolan omfattar alla årskurser (F–9). Grundsärskolan finns vi Fågelforsskolan samt individintegrerade elever vid andra enheter.

Fenix Kultur- och Kunskapscentrum är navet för de frivilliga skolformerna för ungdom och vuxna. Där bedrivs idag gymnasieutbildning gymnasiesärskola samt svenska för invandrare (SFI), kommunal vuxenutbildning och lärvux. Utöver detta finns inom ramen för Lärcentra, YH-utbildningar samt distansutbildningar och uppdragsutbildningar.

Antalet ledamöter i barn- och utbildningsnämnden är 11. Ordförande är Jenny Larsen (KD). Vice ordförande är Helena Erlandsson (S).

Presidium

Ordförande
Jenny Larsen (KD)
Tel: 0708 35 90 61

E-post: jenny.larsen@vaggeryd.se

Vice ordförande
Helena Erlandsson (S)
Tel: 070-29 89 814

E-post: Helena.Erlandsson@vaggeryd.se

Partiernas representation

Parti

Antal ledamöter

Socialdemokraterna

3

Moderaterna

2

Kristdemokraterna

2

Sverigedemokraterna

2

Liberalerna

1

Centerpartiet

1

 

Hjälpte informationen dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?
Senast uppdaterad:

Sidansvarig:

Elsebeth Sanden